Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Justificació de bestreta per subvencions de menjador escolar a les AMPES

Justificar les subvencions que atorga l'ajuntament a les entitats gestores de menjador escolar

qrcodetelemático

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Per a què serveix aquest tràmit?

Per a presentar la justificació dels pagament que en caràcter de bestreta l’Ajuntament atorga a les entitats gestores de les subvencions de menjador escolar.

Descripció del tràmit:

L’Ajuntament fa pagaments en caràcter de bestreta a les entitats gestores de les subvencions de menjador escolar com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.

Obligacions mensuals de l’entitat gestora

L’entitat gestora està obligada segons consta en la clàusula 2.2.4 del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i l’entitat, a presentar a l’Ajuntament, a presentar amb periodicitat mensual, com a data màxim el dia 10 del mes següent, una relació nominal signada pel representant del centre escolar de l’alumnat beneficiari, indicant el nombre de dies que han assistit al servei de menjador i l’import total. Aquesta relació haurà d’ésser el document en format PDF    que genera el programa informàtic de control de les assistències al menjador (SIAM).

Obligacions de l’entitat gestora al tancarment del curs escolar.
L’entitat gestora està obligada segons onsta en la clàusula 2.2.5 del conveni de col•laboració entre l’ajuntament i l’entitat, a presentar a l’Ajuntament, a presentar una relació detallada dels beneficaris de les subvencions del menjador escolar amb indicació del cost total del servei del menjador escolar i l’import facturat a la família per l’esmentat servei del total del curs escolar.

Normativa relacionada
• Conveni col•laboració entre l’ajuntament i l’entitat col•laboradora (específic per cada centre)

Requeriments Tècnics Informàtics per realitzar el tràmit:

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.