Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Aportació de documentació a un expedient iniciat d'ajuts al lloguer

Acabar de completar expedient els sol·licitant d'ajuts de lloguer¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      
Presencial: Oficina d'Habitatge - Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus
      Detalle del trámite

Els destinataris són, exclusivament, les persones que han presentat una sol·licitud d’ajuts al lloguer a les diferents convocatòries de l’any en curs.

És un procediment per a esmenar un requeriment de documentació a una sol·licitud presentada d’ajut al lloguer

Una vegada resolta favorablement  la sol·licitud, a través d’aquest mateix tràmit, també es poden aportar els rebuts mensuals de lloguer pagats per tal de justificar l’ajut atorgat.

Termini de presentació:
10 dies a partir de la notificació per part de l’Administració del requeriment de documentació a una sol•licitud presentada d’ajuts al lloguer.

Si la sol•licitud d’ajut al lloguer ja ha estat resolta favorablement, la persona sol•licitant  pot aportar els rebuts de lloguer justificatius de l’ajut atorgat durant el primer trimestre del l’any següent al que ha estat concedit l’ajut.

Quina documentació he de presentar?
S’ha de presentar la documentació requerida en cada cas segons les llistes de notificació de requeriment de documentació publicades al tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus i exposades a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus.

Si la sol•licitud ha estat resolta favorablement s’ha de presentar la documentació justificativa (rebuts de lloguer pagats) segons les llistes de resolució favorable publicades al tauler electrònic de l’Ajuntament de Reus i exposades a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus.

Quin és el temps de la tramitació?
El termini per a resoldre i notificar la resolució és de 6 mesos a partir de la data de presentació de la sol•licitud.

Normativa relacionada

  • Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.
  • Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s’estableixen les condicions d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el procediment per concedir-les.

 Enllaços relacionats: tauler electrònic

Nota destacada referent a la presentació de sol·licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial haureu de demanar cita prèvia pel qualsevol dels següents canals
- Trucant al telèfon 977.010.010 (marcant opció 2 – cites prèvies -)
- Per internet a travès del següent enllaç
CITA PRÈVIA (escollir Oficina d’Habitatge).

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Oficina d'Habitatge


Trámites vinculadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat