Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Prestacions econòmiques d'especial urgència en l'àmbit de l'habitatge

Possibilitar la permanència a l'habitatge per prevenir l'exclusió social

qrcodetelemàtic presentialpresencial

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Habitatge (Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus)

Són prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.
La finalitat d’aquestes prestacions és possibilitar:
    . La permanència en l’habitatge de la persona sol•licitant i de la seva unitat de  convivència
    . L’accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual

Descripció del tràmit:
Hi ha quatre modalitats:
1. Prestació per al pagament del deute de quotes d’amortització hipotecària.
2. Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer.
3. Prestació al lloguer per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge habitual.
4. Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la COVID19.

Requisits generals:
a) Tenir la residència legal a Catalunya.
b) Cal acreditar la urgència i la especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol•licitant mitjançant l’aportació d’un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada (excepte en el supòsit de sol•licitar la prestació per al pagament del deute lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la COVID19.)
c) L’habitatge ha de ser la residència habitual i permanent del sol•licitant segons el padró.
d) No tenir la persona sol•licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat.
e) La unitat de convivència de la persona sol•licitant ha de tenir uns ingressos mensuals no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat,en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
f) L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari o de les rendes de lloguer no pot superar 550€/ mes.
g) Amb l’import de la prestació sol•licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.
h) Pagar el lloguer o les quotes d’amortització hipotecària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte i rebut emès per l’administrador de la finca o pel propietari, que acrediti l’efectivitat del pagament, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud.

Els requisits específics per a cada modalitat queden recollits a la Resolució TES/126/2021, de 15 de gener.
 
Forma de presentació

Telemàticament amb identificació digital a través del següent enllaç

Presencialment a l’Oficina d’Habitatge, Cr. Roselló, 3 (entrada plaça Baluard).
Cal demanar cita prèvia per a presentar la sol•licitud, trucant al 977 010 071 o enviant un correu electrònic a habitatge@reus.cat

Normativa relacionada

RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s’estableixen les condicions d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el procediment per concedir-les.


Enllaços relacionats

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini per a resoldre i notificar la resolució d’inscripció és de 3 mesos a partir de la data de presentació de la sol•licitud amb la documentació completa.

Quina documentació he de presentar?

Sol•licitud degudament emplenada i signada per la persona sol•licitant
La documentació necessària que s'especifica a l'imprès segons sigui el cas.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionats