Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Parada de venda de flors per Tots Sants a l'exterior del Mercat municipal

Sol·licitud de venda puntual de flors en una parada a l'exterior del Mercat Central

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 08/10/2021  hasta el 18/10/2021

(Fuera de plazo)

NOTA INFORMATIVA:

Aquesta llicència restarà subjecta  a l’acompliment de les mesures vigents en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i a complir amb les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per tal de disposar de l’autorització municipal per a la venda de flors per a Tot Sants al voltant del Mercat Central de Reus, serà necessari presentar la sol•licitud normalitzada que es troba en l’apartat: “Impresos relacionats” , degudament emplenada i signada amb la documentació adjunta que es demana a la sol•licitud.

Terminis:
El termini fixat per a la presentació de sol•licituds serà del dia 8 al 18 d’octubre de 2021
Resolució estimada o denegada de la autorització municipal: del 20 al 27 d’octubre de 2021

Horari:
- Horari autoritzat: de 8 a 20.30 h els dies autoritzats

NO S’AUTORITZA LA VENDA DE FLORS AL VOLTANT DEL CEMENTIRI.

Requisits:
Estar donat d’alta a l’impost d’activitat econòmiques en l’epígraf 659.7
Estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i amb la Hisenda Municipal
Estar donat d’alta i al corrent del pagament amb la Seguretat Social
Satisfer la taxa que l’ordenança fiscal estableix per a l’exercici de l’activitat comercial de què es tracta.

Condicions de l’autorització:
1. Totes les deixalles que produeixi la parada de venda de flors han de dipositar-se als contenidors de recollida selectiva que correspongui (Rebuig, Orgànica, Selectiva, etc). 
2. Al finalitzar cada jornada de treball no podran quedar restes de l’activitat a la via pública.
3. El sol•licitant serà responsable dels danys i perjudicis que l’activitat produeixi a la via pública, així com dels danys produïts al mobiliari urbà.
4. L’incompliment dels preceptes d’aquesta autorització podrà donar lloc a la imposició de les sancions que corresponguin.
 

 

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

¿Qué documentación debo presentar?

Certificat actualitzat de l’IAE conforme la persona sol•licitant es troba donada d’alta de l’activitat en l’epígraf 659.7: comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes
Certificat actualitzat d’estar al corrent del pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributaries amb l’ATC i AEAT
 Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Mobilitat