Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Parada de venda de flors per Tots Sants a l'exterior del Mercat municipal

Sol·licitud de venda puntual de flors en una parada a l'exterior del Mercat Central

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 08/10/2021  fins el 18/10/2021

(Fora de termini)

NOTA INFORMATIVA:

Aquesta llicència restarà subjecta  a l’acompliment de les mesures vigents en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i a complir amb les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per tal de disposar de l’autorització municipal per a la venda de flors per a Tot Sants al voltant del Mercat Central de Reus, serà necessari presentar la sol•licitud normalitzada que es troba en l’apartat: “Impresos relacionats” , degudament emplenada i signada amb la documentació adjunta que es demana a la sol•licitud.

Terminis:
El termini fixat per a la presentació de sol•licituds serà del dia 8 al 18 d’octubre de 2021
Resolució estimada o denegada de la autorització municipal: del 20 al 27 d’octubre de 2021

Horari:
- Horari autoritzat: de 8 a 20.30 h els dies autoritzats

NO S’AUTORITZA LA VENDA DE FLORS AL VOLTANT DEL CEMENTIRI.

Requisits:
Estar donat d’alta a l’impost d’activitat econòmiques en l’epígraf 659.7
Estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i amb la Hisenda Municipal
Estar donat d’alta i al corrent del pagament amb la Seguretat Social
Satisfer la taxa que l’ordenança fiscal estableix per a l’exercici de l’activitat comercial de què es tracta.

Condicions de l’autorització:
1. Totes les deixalles que produeixi la parada de venda de flors han de dipositar-se als contenidors de recollida selectiva que correspongui (Rebuig, Orgànica, Selectiva, etc). 
2. Al finalitzar cada jornada de treball no podran quedar restes de l’activitat a la via pública.
3. El sol•licitant serà responsable dels danys i perjudicis que l’activitat produeixi a la via pública, així com dels danys produïts al mobiliari urbà.
4. L’incompliment dels preceptes d’aquesta autorització podrà donar lloc a la imposició de les sancions que corresponguin.
 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Quina documentació he de presentar?

Certificat actualitzat de l’IAE conforme la persona sol•licitant es troba donada d’alta de l’activitat en l’epígraf 659.7: comerç al detall de llavors, adobs, flors i plantes
Certificat actualitzat d’estar al corrent del pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributaries amb l’ATC i AEAT
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook