Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Parada de venda de flors per Tots Sants a l'exterior del Mercat municipal

Sol·licitud de venda puntual de flors en una parada a l'exterior del Mercat Central

Termini inscripció/presentació

Del 07/10/2019  fins el 16/10/2019

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Per tal de disposar de l’autorització municipal per a la venda de flors per a Tot Sants al voltant del Mercat Central de Reus, serà necessari presentar la sol•licitud normalitzada que es troba en l’apartat: “Impresos relacionats” , degudament emplenada i signada amb la documentació adjunta que es demana a la sol•licitud.

Terminis:
El termini fixat per a la presentació de sol•licituds serà del dia 7 al 16 d’octubre de 2019.
Resolució estimada o denegada de la autorització municipal: del 17 al 25 d’octubre de 2019. 

Horari:
- Horari autoritzat: de 8 a 20.30 h els dies autoritzats

NO S’AUTORITZA LA VENDA DE FLORS AL VOLTANT DEL CEMENTIRI.

Requisits:
Estar donat d’alta a l’impost d’activitat econòmiques en l’epígraf 659.7
Estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i amb la Hisenda Municipal
Estar donat d’alta i al corrent del pagament amb la Seguretat Social
Satisfer la taxa que l’ordenança fiscal estableix per a l’exercici de l’activitat comercial de què es tracta.

Condicions de l’autorització:
1. Totes les deixalles que produeixi la parada de venda de flors han de dipositar-se als contenidors de recollida selectiva que correspongui (Rebuig, Orgànica, Selectiva, etc). 
2. Al finalitzar cada jornada de treball no podran quedar restes de l’activitat a la via pública.
3. El sol•licitant serà responsable dels danys i perjudicis que l’activitat produeixi a la via pública, així com dels danys produïts al mobiliari urbà.
4. L’incompliment dels preceptes d’aquesta autorització podrà donar lloc a la imposició de les sancions que corresponguin.
 

 
Quant costa fer el tràmit?Departament responsable

  • Mobilitat


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat