Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Justificació de subvencions de projectes que fomentin el prinpici de Ciutat Educadora

Justificació de subvenció per a projectes que fomentin els principis de la Ciutat Educadora

qrcodetelemàtic

Termini inscripció/presentació

Del 11/01/2024  fins el 30/09/2024

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Les entitats beneficiàries disposaran d’un termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions.

Per aclarir dubtes us podeu dirigir a [email protected]

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Quina documentació he de presentar?

Cal adjuntar amb la justificació:

  1. Una memòria de les activitats realitzades amb càrrec a la subvenció, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius.  (La memòria ha d’incloure una descripció de l’activitat realitzada on ha de constar l’especificitat de cada acció  en funció  del tipus de projecte:  nombre d’accions/sessions, dates en què s’ha realitzat,  documents o altres suports que s’hagin generat, nombre de persones participants i impacte en la comunitat educativa). No ha de superar els 10 Mb.
  2.  La justificació documental de la difusió feta del finançament de la Corporació municipal.
  3.  La justificació econòmica i de la despesa, que es farà mitjançant una relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada, amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió i de pagament. També es relacionaran els ingressos o subvencions rebudes per l’activitat, amb indicació de l’import i la seva procedència. Annex I i Annex II. Us recomanem que descarregueu els annexes (els trobareu a l’apartat "impresos relacionats") i els tingueu preparats en el moment d’iniciar el tràmit.

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • EducacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració