Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvencions per al foment de l'assoc. i el desenv. de moviment veïnal - Línea 1: Projectes que fomentin les rel.cíviques i empoderament en el territori

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus per al foment de l’associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal a la ciutat de Reus. Convocatòria Linia 1

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 26/04/2024  fins el 15/05/2024

(Fora de termini)

Passos a fer

1

Esperar la publicació al BOPT

Una vegada publicada, llegeix detingudament la convocatòria, els requisits i el termini de presentació i prepara la documentació

2

Presentar la sol·licitud en termini

Utilitza el formulari específic, cumplimenta totes les caselles adjuntant la documentació que et demana i presenta-ho dins el termini assenyalat.

3

Rebre resposta de l’Ajuntament

Dins el termini que diu el text de la convocatòria, l'Ajuntament et contestarà dient si s'ha aprovat i es concedeix o es denega.

No obstant si manca documentació rebràs prèviament un requeriment perquè aportis la documentació que manca i això enderrereix la resposta, per això és tant important que revisis bé la documentació i adjuntis tot el que es demana

4

Justificar la subvenció

Cal que justifiquis la subvenció, per això hauràs de fer el tràmit de justificació i adjuntar tots els documents que et demanen.

Revisa i prepara tota la documentació i presenta-la en el termini que s'indica.

5

Rebre la subvenció

Esperar que l'Ajuntament la revisi i si tot és correcte es passarà l'ordre a la Tresoreria de l'Ajuntament perquè faci les comprovacions oportunes, fet això rebràs l'import pendent de la subvenció concedida en el compte indicat.

Qualsevol dada o document que manqui serà requerit i això enderrereix el tràmit; és doncs molt important que revisis que estiguin tots els documents al presentar la justificació

Es convoquen subvencions per al foment de l’associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal, i exclusivament la Línia 1: Projectes que impulsin les relacions cíviques i l'empoderament en el territori

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions:
Les persones jurídiques sense ànim de lucre de la ciutat que presentin projectes i desenvolupin activitats en els àmbits determinats a la línia 1 de projectes que impulsin les relacions cíviques i l’empoderament del territori.
La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Bases aprovades per la Junta de Govern Local el dia 05/03/2021 i publicades al BOPT de data 21/04/2021.
Anunci convocatòria 2024 publicat al BOPT de data 25 d'abril de 2024.

Nota destacada
 De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

Termini de presentació de sol·licituds: fins el dia 15 de maig de 2024.

 US POT INTERESSAR: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Quina documentació he de presentar?

Cal adjuntar l’annex 1 i l’annex 2 degudament emplenats. Et recomanem descarregar-los previament i ternir-los preparats en format pdf, en el moment d’iniciar el tràmit.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Relacions CíutadanesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració