Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Devolució d'un trimestre del Preu Públic de recollida de residus a negocis afectats per la COVID 19

Devolució de part del PPRRC a negocis perjudicats per restriccions. Exercici 2020

qrcodetelemático presentialpresencial envelopecorreo postal reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Per demanar la devolucíó de la part proporcional de rebut pagat del preu públic de recollida de residus comercials i industrials, pel període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2020, per tancament de l’activitat a causa de la COVID 19

A tenir en compte:


Les activitats que estiguin incloses a l’epígraf 9 (espectacles, sales de joc i establiments recreatius) i a l’epígraf 14 (restauració), aquesta devolució es farà d’ofici, la persona interessada no ha de fer cap sol·licitud.. Pot consultar l’estat del seu exepedient accedint a la carpeta ciutadana/empresa/proveidor que trobareu com enllaç al final d’aquesta fitxa.

Per la resta d’epígrafs cal demanar la devolució. L’Ajuntament demanarà a l’interessat que acrediti el tancament de l’activitat durant l’esmentat període.

 Pot consultar l’epigraf al que pertany la seva activitat a l’ordenança fiscal número 22

 Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia " El tràmit telemàtic  pas a pas" que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que us ajudarà.

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

Normativa relacionada
Ordenança núm. 22 reguladora del preu públic pel servei recollida residus comercials i industrials assimilables als municipals.

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Sis mesos

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Rendes i exaccions