Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Targeta d'aparcament individual

Nova targeta, renovació o duplicat per deteriorament, pèrdua o robatori

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Nova targeta, renovació o duplicat per deteriorament, pèrdua o robatori.

La targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d’acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Hi ha quatre modalitats:
Targeta per a persones conductores
Targeta per a persones no conductores
Targeta per a transport col·lectiu
NOU - Targeta d’aparcament "provisional" per a persones amb malalties d’extrema gravetat (TAP)

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l’ajuntament o ens local on estigui empadronada la persona sol·licitant.

NOU - Targeta d’aparcament "provisional" per a persones amb malalties d’extrema gravetat (TAP)
El Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, a la seva disposició addicional 1a, estableix que per raons humanitàries i excepcionals, les persones que presentin mobilitat reduïda a causa d’una malaltia d’extrema gravetat que suposi una reducció substancial de l’esperança de vida, podran obtenir temporalment una targeta d’aparcament provisional que confereix les facilitats d’estacionament de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que s’estableix en el Decret 97/2002, de 5 de març.

Procediment a seguir
La persona interessada ha de sol·licitar la targeta provisional d’aparcament segons model d’imprès normalitzat de sol·licitud (*) a l’òrgan competent que atorga les targetes d’aparcament ordinàries per a persones amb discapacitat (ens locals), acompanyant-la de l’Informe mèdic necessari emès pel Servei públic de Salut (**) per a l’acreditació dels requisits per a la targeta d’aparcament provisional.

a) L’ens local enviarà com més aviat millor (preferiblement en un termini inferior a 7 dies) la informació mèdica a l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) corresponent per zona.
b) El CAD prioritzarà la resposta de validació en el termini màxim de 10 dies hàbils, segons un model normalitzat, i sense perjudici que es pugui demanar informació complementària per resoldre la petició en cas de dubtes.
c) Un cop l’ens local tingui la validació positiva de l’EVO, atorgarà una targeta d’aparcament provisional a nom de la persona interessada, de la modalitat titular no conductor, i amb vigència no superior a un any. Si la valoració és negativa, no s’atorgarà la targeta.

Beneficis:
Utilitzar la targeta a qualsevol Vehicle que ocupi el/la titular
Aturar o estacionar el Vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l’Estat i dels estats membres de la Unió Europea.
Gaudir de beneficis específics que cada municipi hagi establert a les seves ordenances municipals.

Obligacions de la persona titular
Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible i legible en el vehicle que la transporta.
Saber que l’ús de la targeta és personal i intransferibles. NO la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar o manipular.
En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i a l’ajuntament de destinació.
En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l’ens local responsable.
En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l’ens local responsable, abans de sol·licitar la nova targeta.
Sol·licitar una única targeta d’una única modalitat.

Fets sancionables: veure tríptic adjunt

Documentació que cal aportar:

  •  DNI del titular (sol·licitant) de la targeta
  •  1 fotografia mida carnet del titular
  •   En cas que la persona titular o sol·licitant sigui conductora, carnet de conduir (aquesta documentació no cal aportar-la   si s’autoritza a l’Ajuntament a consultar-la).
  •   Certificat de discapacitat del Servei de valoració i orientació. (aquesta documentació no cal aportar-la si s’autoritza a l’Ajuntament a consultar-la)
  •   Si la persona sol·licitant està legalment incapacitada, cal acreditar que la persona que signa n’és el seu representant legal  (No cal acreditar-ho quan la persona representant sigui la mare o el pare del sol·licitant incapacitat)
  • Si la persona te una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus:certificat específic als efectes, del Servei de valoració i orientació.

 

 Recordeu que l’ús de les targetes d’aparcament de forma fraudulenta és sancionable.

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat