Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Ajut menjador centres especials de treball 2020

FAMÍLIES - Sol·licitud d'ajut per assistència a un menjador d'un centre especial

Plazo inscripción / presentación

Del 30/10/2020  hasta el 26/11/2020¿Como puedo tramitarlo?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            


Detalle del trámite

Sol·licitud de subvenció individual per assistència a un menjador d’un centre especial de treball i serveis de teràpia ocupacional.

Requisits per poder sol·licitar l’ajut:
- La persona beneficiària de la subvenció ha d’estar empadronada a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius.
- Assistir a un centre especial de treball o servei de teràpia ocupacional de la ciutat de Reus i que ells mateixos o els seus representants legals acceptin la normativa fixada per l’Ajuntament.
- Acreditar una renda per càpita anual d’acord amb el barem que es determini en la convocatòria corresponent (veure "Impresos relacionats").
- Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.

Quina documentació he de presentar?
Les sol·licituds seran signades pel mateix beneficiari o representant legal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació necessària per acreditar la situació econòmica, familiar i social, d’acord amb les bases de la convocatòria

Existeix el tràmit abreujat per les families que van presentar sol·licitud a la convocatòria anterior i no han variat cap condició respecte a l’anterior convocatòria.

Observacions:
- Anunci convocatòria i barem 2020 publicat al BOPT 29/10/2020
- Bases publicades en el BOPT núm. 136 de data 13/6/2012

Des de la Regidoria de Serveis Socials es podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri oportuna i necessària.

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Serveis Socials


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat