Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Autoliquidació de taxes (modalitat 3)

Taxes que es meriten quan es presenta la sol·licitud que inicia l'actuació o expedient.Com puc tramitar-ho?

Telemàtic sense certificat digital
      Detall del tràmit

Les autoliquidacions són una classe especial de declaració on els obligats tributaris, a més de comunicar a l’Administració les dades necessàries per a liquidar la taxa, realitzen per si mateixos les operacions per a determinar el deute tributari i ingressar  la quantitat resultat.

Es realitzaran pel sistema d’autoliquidació les taxes que es meritin quan es presenti la sol•licitud que inicia l’actuació o l’expedient, el qual no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectual el pagament corresponent. Són les que es detallen a continuació:

• Taxa per a l’expedició de documents administratius
• Taxa de drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament

   Informació addicional: nom de la plaça convocada
• Taxa per actuacions singulars de la guàrdia urbana
• Taxa per l’emissió d’informes tècnics (atestats)

  Informació addicional: núm. atestat que us proporcionarà prèviament la guàrdia urbana
• Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl, i subsòl de la via pública
• Taxa per la prestació de servei de registre censal de gossos i gats i recollida, acollida i manteniment d’animals abandonats

• Taxa per l’emissió de certificats del padró d’habitants.
  Informació addicional: quan es tractin de persones que només disposin de passaport, aquest juntament amb el nom i cognoms de la persona sol•licitant caldrà posar-ho a l’apartat inf.   addicional, havent d’especificar en el camp NIF el següent P4312500D

Cal generar primer, el document d’autoliquidació (prement el botó: tramitar sense certificat),  on hi ha de constar la identificació de l’obligat tributari i el resultat a pagar, que es calcula. a partir de les dades econòmiques i personals. S’ha tenir en compte que per cadascuna de les taxes a autoliquidar hi ha un apartat “informació addicional” que requerirà una informació diferent en funció de la taxa a liquidar, màxim 20 dígits.

Un cop emplenat el formulari corresponent (no es necessari disposar de certificat digital), es generarà el document de pagament, que permetrà fer el pagament a través del web municipal, caixer automàtics municipals (disponibles a les oficines d’OAC i SAIC) o entitats col•laboradores que l’Ajuntament assenyali.

Aquest pagament per autoliquidació, sempre haurà de ser previ a la presentació de la sol•licitud corresponent del tràmit en el registre general i caldrà que s’adjunti a la sol•licitud per tal d’acreditar que el pagament està realitzat abans de procedir a realitzar l’entrada al Registre General de l’Ajuntament.Quin és el temps de tramitació?

Les autoliquidacions es fan al moment.Quant costa fer el tràmit?Quina documentació he de presentar?

- Dades personals identificatives de la persona pagadora
- Resultat de la quota a pagarEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Recaptació


Accedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat