Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Premis Reus Empresa 2016

Bases any 2014 - Premis als tres millors projectes de creació d'empresa a la demarcació de Tarragona.

Termini inscripció/presentació

Del 27/09/2016  fins el 04/11/2016

(Fora de termini)


Detall del tràmit

• Objecte del concurs
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió per part de l’Ajuntament de Reus dels Premis ReusEmpresa per premiar els tres millors projectes de creació d’empresa a la demarcació de Tarragona.
El procediment per a la concessió dels premis regulats en aquestes bases es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivi¬tat, igualtat i no discriminació.

• Destinataris
Poden participar en aquest concurs les persones físiques, jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que hagin iniciat o iniciïn l’activitat empresarial o professional a la demarcació de Tarragona durant l’any 2016.

• Requisits
Per poder participar i accedir als premis, s’hauran de complir els requisits següents:
a. Que el participant hagi iniciat o iniciï l’activitat empresarial o professional durant l’any 2016.
b. Que el projecte iniciat o que es vulgui iniciar tingui la ubicació física a la demarcació de Tarragona.
c. En el supòsit en què el projecte presentat sigui premiat, aquest haurà de dur-se a terme abans d’acabar l’any 2016.

• Administració atorgant
Aquests premis s’atorguen per l’Ajuntament de Reus, el qual n’assumirà el pagament mitjançant fons propis, que aniran a la partida “Aportacions a empreses privades 204106-433200-47001” del pressupost de despeses per a l’any 2016.

• Termini de presentació de sol•licituds i documentació per participar als premis
Per poder participar als premis, en primer lloc s’haurà d’emplenar la sol•licitud de participació en línia. És imprescindible facilitar una adreça de correu electrònic per agilitzar la comunicació entre els organitzadors i els participants. A més, en la sol•licitud, haurà de constar una declaració de coneixement i acceptació d’aquestes bases i una declaració conforme aquest projecte no ha estat guardonat anteriorment.

Una vegada formalitzada la sol•licitud de participació en línia, tots els participants hauran de presentar fins al 4 de novembre de 2016, la documentació següent en un CD o en qualsevol format digital:
a. Les persones físiques o les entitats sense personalitat jurídica: els documents escanejats del DNI i, en cas de tenir-los, els estatuts de la societat.
b. Les persones jurídiques: els documents escanejats de l’escriptura de constitució i NIF de l’empresa.
c. Memòria del pla d’empresa seguint el guió normalitzat que es proporcionarà al web www.redessa.cat. L’extensió màxima ha de ser de vint-i-cinc pàgines (interlineat 1,5 i cos de lletra 12).
d. Pla de viabilitat econòmica, que consistirà a emplenar degudament el programa d’ajut proporcionat per l’organització o un de similar que contingui la planificació de la inversió i del seu finançament i la previsió d’ingressos i despeses a tres anys vista, juntament amb el compte de pèrdues i guanys, el balanç de situació i el compte de tresoreria. (Programa EINA, descarregable des de www.redessa.cat)

La mera prese

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat