Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Treballs a títol de benevolència o bon veïnatge

Possibilitat de realitzar tasques a l'Ajuntament d'acord amb l'art. 1, lletrada d) del RDL 1/95¿Como puedo tramitarlo?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Aquest tràmit serveix per sol•licitar realitzar treball a títol de benevolència o bon veïnatge en una dependència de l’Ajuntament de Reus, el qual no tindrà la consideració de relació laboral ja que manca la prestació de serveis retribuïts per compte aliena i no es fa dins de l’àmbit d’organització i direcció d’altra persona.

L’objectiu és, a part de la d’ajudar als altres, no perdre els coneixements teòrics adquirits durant els estudis i ampliar els coneixements pràctics per estar ben preparat/da en el moment d’accedir a un lloc de treball remunerat.

Termini de presentació: Tot l’any

Descripció del tràmit:
1. La persona interessada presenta la sol•licitud en el registre general d’aquest Ajuntament indicant la dependència on li agradaria realitzar aquesta tasca i que es trobarà relacionada amb la titulació obtinguda i indicarà la disponibilitat de dates per realitzar-la
2. L’Ajuntament estudiarà la petició i es posarà en contacte amb la persona sol•licitant per comunicar-li o no la possibilitat de accedir a la seva petició.
3. La tasca realitzada sempre serà d’acord amb l’art. 1, lletra d) del RDL 1/95 Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Quina documentació he de presentar?
La que la persona sol•licitant consideri oportuna, es recomana aportar còpia de la titulació que es vinculi a la tasca sol•licitada

Normativa relacionada
RDL 1/95 Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors

 Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat