Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Pagament tributs termini especial: Alta

Sistema que permet pagar còmodament tots els rebuts de padró en 10 mesos

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 17/12/2020  hasta el 25/01/2021

(Fuera de plazo)

 NOTA INFORMATIVA:

Amb la voluntat de fer més fàcil i propera la tramitació telemàtica i evitar desplaçaments innecessaris, l’Ajuntament incorpora un nou canal de tramitació que no requereix certificat digital, tant sols disposar de correu electrònic i mòbil registrar a la base de dades de l’Ajuntament a nom de la persona interessada. Podeu trobar més informació en el següent enllaç “Sistema de signatura remota” https://serveis.reus.cat/ng/0022/

 
També s’habiliten dues bústies per dipositar la butlleta emplenada que es troba en l’apartat "impresos relacionats":
  • SAIC (Cr. Sant LLorenç, 25) i a l’OAC (Pl. Mercadal, 1)
Adreçat a  aquelles persones que opten pel canal presencial i que no necesiten cap atenció personal, tant sols deixar la butlleta perquè sigui integrada en el sistema de termini especial.
La butlleta que es dipositi en aquestes bústies ha d’estar correctament cumplimentada en tots els seus camps : nom, cognoms, dni, telèfon de contacte i núm. de compte bancari i firmat per la persona interessada. Qualsevol dubte en la seva tramitació, l’Ajuntament es posarà en contacte a través del telèfon de contacte que s’indiqui a la butlleta.

______________________________________________________________________________
 
 
Aquest tràmit permet donar-se d’alta en el sistema de pagament de termini especial (pagament fraccionat) que consisteix en el pagament en 10 quotes dels tributs de Padró en 10 mensualitats, des del mes de febrer al mes de novembre, en concret:

 1. Impost sobre vehicles (IVTM)
2. Impost sobre béns immobles (IBI, rústic i urbà)
3. Taxa d’escombraries (TRBD) – Preu públic per recollida de residus (PPRBC)
4. Taxes d’aprofitament de la via pública (guals, terrasses)
5. Impost d’activitats econòmiques (IAE)
 
El contribuent, o el seu representant, demana l’alta del sistema de pagament per a l’exercici en curs emplenant el formulari de sol·licitud i l’ordre de domiciliació bancària dels pagaments.
 
Els rebuts es fraccionen en 10 quotes, les quals s’abonen mitjançant domiciliació bancària.
 
L’Ajuntament comunica l’import total pagat durant l’any anterior pels conceptes esmentats i divideix la xifra, resultant una quota mensual - de febrer a agost -. Posteriorment, l’Ajuntament procedirà a la regularització confeccionant tres càrrecs mensuals addicionals - setembre, octubre i novembre - per tal d’ajustar els pagaments fets a les modificacions que hi pugui haver al final de l’exercici econòmic.
 
Els càrrecs al compte corrent es realitzen el dia 5 dels mesos de febrer a novembre.

Per acollir-se a aquest sistema de pagament és necessari estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal i no tenir cap deute en executiva.

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Quin és el temps de tramitació?
Immediat

¿Qué documentación debo presentar?

Quina documentació he de presentar:
-
DNI - NIE o NIF
i número de compte compte corrent

A tenir en compte:
El sistema admet la devolució d’un rebut. En aquest cas es torna a girar el rebut al mes següent. En cas que es produeixi una segona devolució, el contribuent queda fora d’aquest sistema de pagament i haurà d’abonar els tributs segons el calendari general del contribuent.

Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).
 Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.