Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Pagament tributs termini especial: Alta

Sistema que permet pagar còmodament tots els rebuts de padró en 10 mesos

Termini inscripció/presentació

Del 01/01/2020  fins el 24/01/2020

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Aquest tràmit permet donar-se d’alta en el sistema de pagament de termini especial (pagament fraccionat) que consisteix en el pagament en 10 quotes dels tributs de Padró en 10 mensualitats, des del mes de febrer al mes de novembre, en concret:

1. Impost sobre vehicles (IVTM)
2. Impost sobre béns immobles (IBI, rústic i urbà)
3. Taxa d’escombraries (TRBD) – Preu públic per recollida de residus (PPRBC)
4. Taxes d’aprofitament de la via pública (guals, terrasses)
5. Impost d’activitats econòmiques (IAE)
 
El contribuent, o el seu representant, demana l’alta del sistema de pagament per a l’exercici en curs emplenant el formulari de sol·licitud i l’ordre de domiciliació bancària dels pagaments.
 
Els rebuts es fraccionen en 10 quotes, les quals s’abonen mitjançant domiciliació bancària.
 
L’Ajuntament comunica l’import total pagat durant l’any anterior pels conceptes esmentats i divideix la xifra, resultant una quota mensual - de febrer a agost -. Posteriorment, l’Ajuntament procedirà a la regularització confeccionant tres càrrecs mensuals addicionals - setembre, octubre i novembre - per tal d’ajustar els pagaments fets a les modificacions que hi pugui haver al final de l’exercici econòmic.
 
Els càrrecs al compte corrent es realitzen el dia 5 dels mesos de febrer a novembre.

Per acollir-se a aquest sistema de pagament és necessari estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal i no tenir cap deute en executiva.Quin és el temps de tramitació?

Quin és el temps de tramitació?
ImmediatQuina documentació he de presentar?

Quina documentació he de presentar:
-
DNI - NIE o NIF
i número de compte compte corrent

A tenir en compte:
El sistema admet la devolució d’un rebut. En aquest cas es torna a girar el rebut al mes següent. En cas que es produeixi una segona devolució, el contribuent queda fora d’aquest sistema de pagament i haurà d’abonar els tributs segons el calendari general del contribuent.

Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).
 Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat