Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Certificat de legalitat urbanística

Sol·licitud d'una certificació que acrediti la legalitat urbanística d'un immoble¿Como puedo tramitarlo?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Aquest tràmit permet obtenir una certificació de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària.
 
Una vegada feta la petició, es comprovarà la legalitat de la construcció o si procedeix d’una presumpta infracció i la seva antiguitat. Amb les dades recollides, s’expedirà el certificat que correspongui.
 
Quina documentació he de presentar?
- Sol·licitud (segons el model adjunt), degudament emplenada i signada per la persona peticionària o per qui la representi.
- Fotografia recent de la finca i/o de l’immoble. S’haurà de presentar en suport paper i en suport informàtic en un CD en format PDF.
- Plànol d’emplaçament 1/500 signat per la persona peticionària. S’haurà de presentar en suport paper i en suport informàtic en un CD en format PDF.
- Comprovant de pagament de la taxa per l’expedició de certificats de serveis facultatius
 
A tenir en compte:
La petició d’aquest certificat podria comportar la incoació d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, per obres sense llicència o que s’excedissin d’aquesta.
 
Normativa relacionada:

 

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Llicències Urbanístiques


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat