Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Proposta d'informe d'integració social

Proposta d'informe municipal d'integració social per renovació de residència temporal

qrcodetelemático presentialpresencial envelopecorreo postal

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

El dia 30.06.2011 va entrar en vigor el Reial decret  557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma mitjançant Llei orgànica 2/2009.
 
Amb l’entrada en vigor de l’esmentat Reglament, la Generalitat de Catalunya assumeix noves competències en estrangeria. En concret, el Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya pot emetre informe per acreditar:   
  • El grau d’integració d’una persona immigrada per accedir a l’arrelament social.
  • L’adequació de l’habitatge per sol•licitar el reagrupament familiar.
  • L’esforç d’integració per renovar la residència temporal.
  • La persona estrangera reagrupant que ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament dels membres de la seva família que han de renovar l’autorització de residència.

Per elaborar aquests informes, la Generalitat de Catalunya col·labora amb els Ajuntaments, on s’han de presentar les sol·licituds.

Així doncs, el primer pas que han de fer les persones sol·licitants és adreçar-se a l’Ajuntament del municipi on estan empadronades i presentar el formulari de sol·licitud.
 
Qui ho pot demanar?
Es tracta d’una renovació de l’autorització de residència temporal per raons d’integració social per aquelles persones que es trobin en els supòsits que la llei determina.
Les persones estrangeres que es trobin residint a Reus i estiguin incloses en els supòsits determinats per l’art. 124.2 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, poden tramitar una renovació de residència temporal per raons d’integració social davant l’organisme competent. En aquesta tramitació se’ls demanarà un informe d’integració social.
 
Per la presentació de la documentació cal demanar cita prèvia a travès dels següents canals:
•    Trucant al telèfon 010 (o 977.010.010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus) i marcar l’opció 2
•    Per internet a través d’aquest enllaç cita prèvia

 Quina documentació he de presentar?

- Sol·licitud de proposta d’informe d’integració social, acompanyada de la documentació que s’hi indica (veure el model a "Impresos relacionats").
- Juntament amb aquesta sol·licitud s’ha de presentar també el model INF03 de la Generalitat de Catalunya (Sol·licitud d’informe d’integració social) que es pot descarregar a la següent adreça (amb google Chrome): http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/formularis_i_documentacio/immigracio/persones_fisiques/

Després de presentar la sol•licitud a l’Ajuntament:
1. L’entrevista:
Una vegada revisada la sol•licitud, professionals de Benestar Social d’aquest Ajuntament es posaran en contacte amb la persona interessada  per concertar una entrevista.En el moment de l’entrevista, la persona interessada ha de portar els originals de tots els documents que s’hagin adjuntat a la sol•licitud. A l’entrevista es valoraran els coneixements de l’idioma.
 
2. La proposta d’informe de l’Ajuntament:
Quan l’Ajuntament tingui preparada la proposta d’informe l’enviarà, juntament amb la documentació i la sol•licitud, a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
 
3. L’informe de la Generalitat de Catalunya:
Des de l’entrada en el seu registre de la proposta municipal d’informe emesa per l’Ajuntament , la sol•licitud i la documentació que s’adjunta, la Generalitat tindrà un termini de 30 dies hàbils per emetre i notificar a la persona interessada l’informe preceptiu. La notificació es farà pel mitjà escollit per la persona interessada a la sol•licitud.

Observacions:
Els informes emesos per la Generalitat de Catalunya tenen una validesa de 3 mesos. Passat aquest termini, si es vol obtenir un nou informe,
cal iniciar novament la tramitació.
 
Normativa
- Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social,
després de la seva reforma mitjançant Llei orgànica 2/2009.
- Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre
 els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma mitjançant
la Llei Orgànica 2/2009 (BOE núm.103, de 30 d’abril de 2011).
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Serveis Socials