Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Esmenar un requeriment i/o aportar documentació a un expedient

Sol·licitud per a l'esmena de requeriments i/o aportació de documentació a un expedient

qrcodetelemático envelopecarpeta presentialpresencial envelopecorreo postal

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Carpeta ciutadana.

Carpeta empresa.

Carpeta proveïdor.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit permet presentar una instància en resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament adjuntant-hi les dades o els documents que es demanen. I també s’utilitza quan la persona que té un expedient en tràmit vol aportar algun document més referent al mateix expedient.

Aquest tràmit no serveix per a presentar al·legacions o plecs de descàrrecs ja que tenen el seu propi tràmit específic. En tot cas, si havent-ho presentat, l’Ajuntament requereix documentació o el propi interessat vol aportar o afegir algun document, fografia..., sí que serviria per això.

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Quan una sol·licitud no reuneix els requisits establerts, es requereix a l’interessat per tal que, en un termini improrrogable de 10 dies, esmeni el defecte o presenti els documents preceptius. Si no ho fa així, se’l considera desisitit de la seva sol·licitud, que s’arxiva sense més tràmit. 

¿Qué documentación debo presentar?

  • Sol·licitud normalitzada segons el model que podeu descarregar en aquest apartat. En ella cal fer-hi constar les dades d’identificació de la persona signatària.
  • Aportació de  dades o documentació que l’Ajuntament us hagi requerit en referència a un tràmit iniciat anteriorment i/o aportació (sense necessitat que hi hagi hagut un requeriment) de documentació pendent d’incorporar en un expedient ja inciat.


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Ajuntament de Reus