Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.
Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Ordenanzas y reglamentos

Ordenanzas y reglamentos

Ordenanzas fiscales

26 publicaciones
Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenances fiscals 2020
09/06/2020 17:16 - Registro de publicación

Ordenances fiscals 2020

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenances Fiscals 2020
15/01/2020 11:15 - Registro de publicación

Ordenances fiscals exercici 2020

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 22
08/10/2019 10:26 - Registro de publicación

Ordenança reguladora del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d'altres residus municipals singulars o especials

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 22
23/02/2018 11:44 - Registro de publicación

Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals i pels serveis especials de neteja, recollida i gestió d'altres residus municipals singulars o especials.

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 21
23/02/2018 11:42 - Registro de publicación

Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació de servei de registre censal de gossos i gats i recollida, acollida i manteniment d'animals abandonats.

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 20
23/02/2018 11:39 - Registro de publicación

Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per aprofitament especial o utilització privativa del domini públic a favor d'empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 19
23/02/2018 11:37 - Registro de publicación

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals.

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 18
23/02/2018 11:34 - Registro de publicación

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 17
23/02/2018 11:32 - Registro de publicación

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Ordenanzas fiscales aprobadas
Ordenança fiscal núm. 16
23/02/2018 11:30 - Registro de publicación

Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana.

Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat