Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.
Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Ordenanzas y reglamentos

Ordenanzas y reglamentos

Ordenanzas fiscales

35 publicaciones
Ordenanzas fiscales en trámite
OF 22 Reguladora del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipis i pels serveis especials de neteja , recollida i gestió d'altres residus municipals singulars o especials.
11/11/2019 09:57 - Registro de publicación

Aprovació provisional de l'OF 22, per acord Plenari de 25-10-2019, que modifica els arts 5,8.1 i 9.2.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 18 Reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
11/11/2019 09:53 - Registro de publicación

Aprovació provisional de l'OF 18, per acord Plenari de 25-10-2019, que modifica l'art 7.epigraf 20, i esmena una errada de l'art 11.7.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 17 Reguladora de les taxes per a l'entrada de vehicles a tra´vés de les voreres i reserves de la via pública per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe.
11/11/2019 09:49 - Registro de publicación

Aprovació provisional de l'OF 17, per acord Plenari de 25-10-2019 que modifica l'art 7.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 15 Reguladora de la taxa èr ña prestació de serveis urbanístics
11/11/2019 09:45 - Registro de publicación

Aprovació provisional de l'OF 15 per acord Plenari de 25-10-2019, que modifica els arts 2,5,7 i 9.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 14 Reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pels serveis de Cementiri
11/11/2019 09:38 - Registro de publicación

Aprovació provisional de l'OF 14 per acord Plenari de 27-10-2019, que modifica els arts 1, 6 7 i 9.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 12 Reguladora de la taxa per la retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit
11/11/2019 09:32 - Registro de publicación

Aprovació provisional de l'OF 12 per acord Plenari de 27-10-2019 que modifica l'art 8.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 9 Reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
11/11/2019 09:27 - Registro de publicación

Modificació de l'art 7 de l'OF 9 reguladora de la taxa per recollida d'escombraries, per acord Plenari de 25 d'octubre de 2019.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 6 Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
08/11/2019 14:28 - Registro de publicación

Modificació dels arts 5, 8 i 9 de l'OF 6 reguladora de IIVTNU

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 3 reguladora de l'Impost de Bens Immobles
08/11/2019 14:24 - Registro de publicación

Modificació de l'art7.A),s'afegeix apartat C)a l'art 7, i es modifica art 8.apartats 1),5),i 8)de l'OF 3 reguladora de l'IBI.

Ordenanzas fiscales en trámite
OF 2Reguladora de l'Impost d'activitats econòmiques
08/11/2019 14:18 - Registro de publicación

Modificació per acord Plenari de 27-10-2019 del vialer, de la classificació de les vies públiques que consta annexat al final del text de l?ordenança.

Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat