Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Bonificació de l'IVTM per vehicle històric

Demanar la bonificació de l'impost de vehicles per a vehicles històricsCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Servei d'Atenció i Informació al Contribuent -SAIC- (Cr. Sant Llorenç, 25 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Els vehicles històrics als quals fa referència l’article 1 del Reglament de Vehicles Històrics, aprovat per Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.

A aquells vehicles als que la Prefectura de Trànsit els doni la matrícula de vehicle històric, se’ls aplicarà automàticament la bonificació del 100 % de la quota, amb independència que ho sol·liciti o no l’interessat.
 
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, tant pels vehicles històrics als quals no se’ls hagi aplicat la bonificació, com pels que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, cal que la persona interessada presenti sol·licitud expressa, indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa del benefici, i acompanyada de:
 
- En el cas de vehicles històrics: del Certificat de catalogació com a vehicle històric emès per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
- En el cas de vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys: cal acreditar la data de fabricació i per això s’ha d’adjuntar la targeta d’inspecció tècnica del vehicle a la sol·licitud de bonificació.
Per aquest últim tipus de vehicles, quan no se’n coneix la data de fabricació, es pren com a tal la data de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què es va deixar de fabricar el corresponent model.
 
La bonificació té efectes a partir de la concessió, i manté la seva vigència mentre es mantinguin els requisits que la van motivar o fins la baixa definitiva del vehicle davant la Prefectura Provincial de Trànsit.
La bonificació no té efectes retroactius, i l’exercici de concessió dependrà:
- En primer lloc, de la data d’entrada de la sol·licitud (un cop es produeixi la fermesa del padró cobratori passat el període d’exposició pública, les sol·licituds tindran efecte per a l’exercici següent).
- I, en segon lloc, de la data en què el vehicle reuneixi les condicions necessàries, tenint en compte que aquest impost s’acredita l’1 de gener.
 
Si la concessió de la bonificació suposa la devolució d’alguna liquidació satisfeta, aquesta es farà per transferència bancària. Al mateix acte de concessió es requerirà a l’interessat les dades d’un compte corrent o llibreta d’estalvi.
 
Quina documentació he de presentar?
- DNI/NIE de la persona titular.
- Targeta d’inspecció tècnica del vehicle (Fitxa tècnica).
- Permís de circulació del vehicle.
- Certificat de catalogació emès per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya (Només en el cas dels vehicles històrics).
  
Normativa relacionada
Article 6è.1 de l’Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 1er del Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics.


Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat