Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Certificat empadronament

Sol·licitud d'un certificat d'empadronamentCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detall del tràmit

Document que certifica l’empadronament en un domicili de la ciutat. Aquest document només és necessari en determinades circumstàncies. El certificat d’empadronament recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consten al padró municipal d’habitants. La validesa d’aquest document és de 3 mesos.

Els certificats només poden ser sol·licitats per les persones titulars. En el cas que qui el demani no sigui la persona titular, sinó algú que actuï en nom seu,  caldrà que la sol·licitud del certificat estigui emplenada i signada per la persona titular. Així mateix, per a recollir un certificat en nom d’una altra persona, la persona compareixent haurà de presentar el model "Autorització a recollir documents" degudament emplenat i signat per la persona titular, amb la documentació que faci falta. Sense l’autorització de la persona titular del certificat la compareixent no podrà recollir el certificat.
En cas que el titular sigui una persona difunta, actuarà com a sol·licitant el familiar que demani el certificat.
 
Existeixen diversos tipus de certificats que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar, en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d’altres:
a) Certificat d’empadronament
b) Certificat històric d’una persona que no consta actualment empadronada
c) Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada
d) Certificat d’acreditació de l’adreça on residia una persona que consta de baixa del padró municipal per defunció
e) Certificat relatiu a la inscripció com a parella de fet en aquest Ajuntament

Més informació
Per resoldre qualsevol altre dubte, les persones interessades poden trucar per telèfon al 010 o al 977 010 010, si truquen des de fora de Reus.
 
Quina documentació he de presentar?
- DNI, NIE o passaport en vigor de la persona interessada
-En cas que el certificat faci referència a una persona difunta fora de territori Espanyol, caldrà aportar  certificat de defunció.

Quant costa fer el tràmit?

  • -18.38 €  Taxa d'expedició per als certificats de dades del Padró municipal, per cada extracció.  https://seu.reus.cat/seu/normativaMilloradaAnunciPublic/categories/4446
  • -07.46 €  Taxa per certificat d'empadronament  
  • -00.73 €  Taxa per anotacions i moviments de padró d'habitants, de més d'un any d'antiguitat, o per cada anotació o moviment que es certifiqui.  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Població


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat