Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció per a empreses i autònoms pel foment de l'ocupació

Subvenció a empreses pel foment de l’ocupació mitjançant la contractació de persones aturades

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 09/11/2023  fins el 30/11/2023

(Fora de termini)

Podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits fixats a la base segona i els requisits fixats a la base tercera.

Així mateix, i atès que la base reguladora tercera indica que es podran complementar els requisits previstos en les convocatòries, s’estableixen els següents requisits addicionals:

- Que en el moment de la contractació no es tingui una plantilla superior a 50 treballadors.
- Que la persona contractada no hagi tingut cap vincle contractual amb l’empresa durant els últims tres anys.
- Que la persona contractada ha d’estar empadronada a la ciutat de Reus amb 2 mesos d’antelació a l’inici de la convocatòria.
- Que la durada mínima del contracte laboral sigui de 6 mesos a jornada completa.
- S’estableix un màxim d’una contractació subvencionable per empresa durant la vigència de la present convocatòria.

Les persones beneficiàries de les subvencions hauran de complir les següents obligacions, a més de les obligacions contemplades a la base quinzena:

- Que hagi ampliat la seva plantilla contractant persones en situació d’atur, en el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de novembre de 2023.
- No haver reduït el nombre de treballadors ni haver fet cap acomiadament improcedent fins a la fi del període de sol•licituds de la convocatòria ni en el període de contractació de la persona per a qui se sol•licita la subvenció.
- No haver dut a terme cap expedient de regulació d’ocupació ni tenir treballadors en ERTO en el període de contractació de la persona per a qui se sol•licita la subvenció.
- Aquestes obligacions s’hauran de mantenir durant els 6 mesos del contracte.
-Les empreses beneficiaries hauran d’aportar els documents RNT (relació nominal de treballadors) corresponents als 6 mesos on hi figuri el treballador/a objecte de la contractació subvencionable.

Els dies 15/11/2023 i 22/11/2023 de 10.00 a 11.00 hores es farà, a la regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació, una sessió informativa per explicar els ajuts, qui estigui interessat en assistir-hi podrà reservar plaça al següent enllaç

Com puc tramitar-ho?

Les sol•licituds s’han de presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, https://seu.reus.cat, emprant el tràmit Subvencions a empreses i autònoms pel foment de l’ocupació 2023 .

Les sol•licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l’Ajuntament de Reus, per la qual cosa es fixa per aquesta a convocatòria, com a únic  criteri de valoració específic, l’ordre de presentació de les sol•licituds. La relació de sol•licituds resultant establirà la prelació d’atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària.


Normativa relacionada

Bases publicades al BOPT de data 9 de febrer de 2021
Convocatòria 2023 :  publicació al BOPT de data 8 de novembre de 2023.

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini de què es disposa per emetre resolució és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini establert per a la presentació de les sol·licituds de la subvenció. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Quina documentació he de presentar?

 Veure bases i convocatòria

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria d’Empresa, Formació i OcupacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració