Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció a entitats per projectes de cooperació al desenvolupament

Concessió de subvencions que atorga l'Ajuntament de Reus per a les entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament.

qrcodetelemàtic reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 16/05/2024  fins el 27/06/2024

Online

Telemàtic amb identitat digital.


Passos a fer

1

Esperar la publicació al BOPT

Una vegada publicada llegeix detingudament la convocatòria convocats, els requisits i el termini de presentació

2

Presentar la sol·licitud en termini

Una vegada publicada la convocatòria has de presentar la sol·licitud. Utilitza el formulari específic, cumplimenta totes les caselles adjuntant la documentació que et demana i presenta-ho dins el termini assenyalat.

3

Rebre resposta de l’Ajuntament

Dins el termini que diu el text de la convocatòria, l'Ajuntament et contestarà dient si s'ha aprovat i es concedeix o es denega.

No obstant si manca documentació rebràs prèviament un requeriment perquè aportis la documentació que manca i això enderrereix la resposta, per això és tant important que revisis bé la documentació i adjuntis tot el que es demana

4

Justificar la subvenció

Si és favorable, cal que justifiquis la subvenció, per això hauràs de fer el tràmit de justificació i adjuntar tots els documents que et demanen.

Revisa i prepara tota la documentació i presenta-la en el termini que s'indica.

Subvenció que atorga l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials.

Podran ser destinatàries d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que desenvolupin projectes i activitats en l`àmbit de la solidaritat i cooperarió al desenvolupament.
La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.
Bases aprovades pel Ple de data 7 d’abril de 2017 i publicades al BOPT núm. 104 de data 31 de maig de 2017.

Convocatòria 2024 publicada al BOPT de data 15 de maig de 2024.

Nota destacada
De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics.

NOTA D’INTERÈS: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Justificació subvenció :
Les entitats beneficiàries disposaran d’un termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions, no obstant el termini de justificació dels projectes finalitzats a partir de l’ú de novembre serà el 15 de gener de l’any següent. 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Quina documentació he de presentar?

Cal adjuntar l’annex I i l’annex II que trobarà a l’apartat "Impresos relacionats" degudament emplenats. (Li recomanem descarregar-los i emplenar-los i guardar-los en format pdf, previament a l’inici el tràmit.)Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea de Serveis a les Persones i Drets SocialsAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració