Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvencions per al foment de l'associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus per al foment de l’associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal a la ciutat de Reus. Línia 1.

qrcodetelemàtic reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 09/03/2023  fins el 28/03/2023

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Es convoquen subvencions per al foment de l’associacionisme i el desenvolupament de projectes de moviment veïnal, i exclusivament la Línia 1: de projectes que impulsin les relacions cíviques i l’empoderament del territori, corresponents a l’any 2023.

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions:

Les persones jurídiques sense ànim de lucre de la ciutat que presentin projectes i desenvolupin activitats en els àmbits determinats a la línia 1 de projectes que impulsin les relacions cíviques i l’empoderament del territori.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

  Bases aprovades per la Junta de Govern Local el dia 05/03/2021 i publicades al BOPT de data 21/04/2021.
  Anunci convocatòria 2023 publicat al BOPT de data 8 de març de 2023.

Nota destacada
De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

Termini de presentació de sol·licituds: fins el dia 28 de març de 2023

Justificació subvenció :
Les entitats beneficiàries disposaran d’un termini de tres mesos a comptar des de la finalització del projecte objecte de la subvenció.
En cas de subvencionar tot un cicle anual de l’associació, la justificació de la subvenció es realitzarà en un únic tràmit a partir del 30 de novembre de l’any en curs, i fins al 15 de gener de l’any següent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga degudament justificada.

  NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Quina documentació he de presentar?

Cal adjuntar l’annex I i l’annex II degudament emplenats. Li recomanem descarregar-los previament i ternir-los preparats en format pdf, en el moment d’iniciar el tràmit.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Relacions cíviques