Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus 2022

Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 08/11/2022  fins el 30/11/2022

(Fora de termini)

Per a què serveix aquest tràmit ?
La convocatòria dels II Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus té per objecte reconèixer públicament les millors pràctiques mediambientals que les empreses adherides a la iniciativa, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (en endavant, ODS), han posat en marxa per reduir l’impacte ambiental negatiu de la seva activitat i contribuir així a què el sistema productiu local transiti cap a un model de producció circular i baix en carboni.

Descripció del tràmit:
L’objectiu és la creació i l’enfortiment d’un teixit empresarial professional i compromès amb la gestió ambiental que posicioni Reus com a ciutat referent en economia verda i circular reforçant la seva marca de ciutat verda i es concep com una oportunitat perquè les empreses, independentment del seu sector d’activitat o la seva mida, avancin en els seus compromisos ambientals i enfoquin la seva activitat cap a una forma de produir, de distribuir i de consumir més eficient.
Els objectius de la convocatòria de la II edició Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus, que s’emmarca fonamental en el compliment de:
ODS 8  Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, d’ocupació plena i productiva i el treball per a tots
ODS 12 Consum i producció responsables
ODS 13  Acció pel clima

Qui ho pot demanar:
Les empreses candidates al Premi pel Medi Ambient Ciutat de Reus a les Bones Pràctiques Mediambientals han de ser empreses adherides a la iniciativa, que com a manifestació del seu compromís amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), hagin implantat en el període 2021-2022 alguna bona pràctica que comporti reduir de forma activa l’impacte ambiental negatiu dels seus processos, productes i / o serveis.
Es podran presentar un màxim de dues bones pràctiques per empresa. Totes les Bones Pràctiques presentades, independentment de si són o no premiades, seran difoses com a exemple de contribució de la Plataforma Pacte pel Medi ambient Ciutat de Reus al compromís de Reus amb el desenvolupament sostenible.

Requisits de les empreses per participar en la convocatòria
1. Estar situada en el terme municipal de Reus.
2. Estar adherida a la Plataforma Pacte pel Medi ambient de Reus.
3. Complir amb els requisits de la normativa vigent i trobar-se a al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin.
4. En cap cas podran participar empreses incurses en alguna de les prohibicions recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Categories i quantia dels premis
S’estableixen 3 categories de premis en funció de la mida de l’empresa participant, dotada cadascuna d’elles amb una quantitat de 2.000 euros.
Categoria Microempresa: 1-9 persones en plantilla.
Categoria Petita empresa: 10- 49 persones en plantilla.
Categoria Mitjana i Gran Empresa: ≥ 50 persones.

A més, es poden concedir mencions d’honor sense contingut econòmic en reconeixement a la feina desenvolupada.


Termini de presentació: 08.11.2022 al 30.11.2022

Data publicació bases : 26.9.2022
Data de publicació de convocatòria al BOP: 7.11.2022

Com es tramita?
Les empreses que reuneixin els requisits que exigeixen les bases aprovades, poden presentar la seva sol·licitud, juntament amb la documentació preceptiva (veure punt 7 de les bases),  a través de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Reus i també a través de la Seu Electrònica de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus.
Inicia el tràmit amb la presentació de la sol·licitud general que trobarà clicant aquí. Us recomanem tenir la documentació preparada en format pdf, abans d’iniciar el tràmit.

Cal adjuntar la documentació que s’especifica al punt 7 de les Bases reguladores i el manifest degudament signat que trobarà a l’apartat Documentació i impresos 

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Per a la tramitació telemàtica, heu de disposar de certificat digital: DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o  l’idCAT Mòbil.

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

Veure punt 7 de les basesEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Departament Medi Ambient