Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


BORSA TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

FO-2022 Concurs oposició lliure per constitució de borsa de treball per l'Ajuntament i altres entita

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 04/10/2022  fins el 18/10/2022

(Fora de termini)

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concursoposició i torn lliure, d’auxiliar administratiu/iva de l’Ajuntament de Reus i altres entitats, així com per cobrir necessitats de personal que realitzi les funcions especificades en aquestes bases, quan es donin algun delssupòsits previstos a l’art. 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de latemporalitat de l’ocupació pública.

Funcions Bàsiques:

1.  Preparar i recopil·lar documentació i introduir dades en la base de dades.
2.  Realitzar tasques de suport administratiu per al funcionament diari de l’àmbit.
3.  Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
4.  Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procedimentsestablerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèriade prevenció de riscos laborals.
5.  Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització icompetències

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President del’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics(https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de laProvíncia.
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran  exposades fins el final del termini de la presentaciód’instàncies. Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 3 d’ctubre de 2022


Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans