Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Coordinació d'activitats preventives amb autònoms (CAE)

Declaració que realitzen empreses que treballan en edificis municipals

qrcodetelemático reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Aquest tràmit serveix per gestionar els riscos d’origen laboral originats per la concurrència de personal d’una o més empreses en centres de treball o dependències municipals, tot garantint el compliment dels procediments de treball i les mesures de prevenció adients.

Els autònoms que vulguin accedir a la condició de contractista de l’Ajuntament de Reus i vulguin desenvolupar una activitat en un espai municipal, hauran de realitzar aquest tràmit en el període comprès entre la notificació de l’adjudicació del contracte i prèviament a desenvolupar la seva activitat.

L’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, estableix que és necessari portar a terme la CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials) quan en un mateix centre de treball es desenvolupin activitats per treballadors i treballadores de dues o més empreses.

En conseqüència, quan existeixi un contracte entre l’Ajuntament de Reus i un contractista que comporti que el contractista hagi d’accedir als centres de treball o dependències municipals per exercir les tasques contractades, serà necessari dur a terme totes les activitats pròpies de la CAE. Aquestes mecanismes de coordinació pretenen garantir que tot el personal present al centre de treball (contractistes i personal municipal) disposi de les condicions adequades de seguretat i salut per a realitzar les seves tasques i que s’estableixen les mesures adients de prevenció del riscos laborals.

A continuació es detallen els diferents passos que s’han seguir per a la realització d’aquest tramit:

  1. El contractista haurà d’omplir i signar el formulari de «Coordinació d’activitats preventives amb empreses, organismes o entitats» o bé el formulari de «Coordinació d’activitats preventives amb autònoms» en cas de tractar-se d’empresaris/àries autònoms/es.
  2. Presentació per via telemàtica d’aquest document a l’Ajuntament de Reus.
  3. Des de l’Ajuntament s’informarà també per via telemàtica al contractista sobre la seva acceptació o no del formulari. En cas que aquest formulari no s’accepti per algun motiu, es comunicarà al contractista, el qual haurà de tramitar novament el formulari esmenant els defectes. No està permès l’inici de qualsevol activitat sense el vistiplau del formulari de coordinació, que es realitzarà per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Reus.

D’altra banda aquest tràmit s’haurà d’actualitzar sempre que es produeixi algun canvi en les condicions informades inicialment.
Un cop acceptat el formulari de coordinació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Reus, aquest podrà requerir al contractista l’activació de qualsevol altre mitjà o mitjans de coordinació establerts a l’article 11 del Reial Decret 171/2004 de Coordinació d’activitats empresarials.
Segons aquesta normativa, es consideren mitjans de coordinació l’intercanvi d’informació, la implementació d’instruccions de seguretat o la designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives, entre d’altres.

Normativa relacionada
Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció dels Riscos Laborals.
Reial Decret 171/2004 de Coordinació d’Activitats Empresarials.

Per qualsevol aclariment truqueu al telèfon del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Reus, 977010066 o envieu un correu electrònic a l’adreça prevencio@reus.cat

 

 

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Set dies hàbils com a màxim, una vegada que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Reus recepcioni el formulari. Aquests set dies serviran per a que el Servei faci les comprovacions oportunes i procedeixi a validar el tràmit si tot és correcte, de la qual cosa s’informarà al contractista també per la via telemàtica.

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Recursos Humans