Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


OFERTA PÚBLICA 2022

Relació de places que es convocaran per oferta pública

informatiuinformatiu

Per Decret número 2022012241 de data 30 de juny de 2022 s’aprova l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2022, de conformitat amb el que diu l’article 57 i concordants del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, donant a l’expedient la tramitació reglamentària, segons es detalla:

Funcionaris de carrera:
Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1. Classificació: Escala Administració General, subescala tècnica. Nombre de vacants: Dos. Denominació: Tècnic/a administració general. Torn: lliure.
Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials. Nombre de vacants: Una.
Denominació: Tècnic/a especialista de comeses especials Torn: lliure.
Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració General, subescala Administrativa. Nombre de vacants: Dos. Denominació: Administratiu/iva.
Torn: Promoció interna.
Grup segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre C, subgrup C1. Classificació: Escala d’Administració General, subescala gestió. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Cos de Gestió.Torn: promoció interna.
Grup, segons article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: Sis. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva.
Torn lliure.
Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana. Nombre de vacants: Sis.
Denominació: Agent Guàrdia Urbana. Torn lliure.

No computarà Taxa reposició 2023
• 2 auxiliars administratius. Torn lliure
• 1 tècnic/a superior. Torn lliure
• 4 agents de la Guàrdia Urbana. Torn lliure.
• 1 sergent de la Guàrdia Urbana. Torn restringit
• 1 Sots-Inspector Guàrdia Urbana. Torn restringit

Personal laboral fix:
Nivell titulació: Llicenciatura o grau en pedagogia. Denominació del lloc: Tècnic/a Superior (pedagog/a).
Nombre de vacants: una.
Nivell de titulació: Diplomatura o grau en Treball Social. Denominació: Treballador/a social. Nombre de vacants: Dos.
Nivell titulació: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc:Oficial serraller/a. Nombre de vacants: Una. Torn: lliure
Nivell titulació: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc: Oficial pintor/a. Nombre de vacants: Una. Torn lliure.
Nivell titulació: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc: Oficial jardiner/a. Nombre de vacants: Una. Torn lliure.
Nivell titulació: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc: paleta oficial primera. Nombre de vacants: Tres. Torn lliure.
Nivell titulació: Batxillerat, FP2, Cicles formatius de Grau superior o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a auxiliar arxiu. Nombre de vacants: Una. Torn lliure.
Nivell titulació: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc:auxiliar tècnic/a de comeses especials. Nombre de vacants: Una. Torn lliure.
Nivell de titulació: Certificat

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans