Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Ajut menjador centres especials de treball 2022

FAMÍLIES - Sol·licitud d'ajut per a assistència a un menjador d'un centre especial

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 10/05/2022  hasta el 07/06/2022

(Fuera de plazo)

Sol·licitud de subvenció individual per a assistència a un menjador d’un centre especial de treball i serveis de teràpia ocupacional.

Requisits per poder sol·licitar l’ajut:
- La persona beneficiària de la subvenció ha d’estar empadronada a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius.
- Assistir a un centre especial de treball o servei de teràpia ocupacional de la ciutat de Reus i que ell mateix o els seus representants legals acceptin la normativa fixada per l’Ajuntament.
- Acreditar una renda per càpita anual d’acord amb el barem que es determini en la convocatòria corresponent (veure "Impresos relacionats").
- Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.

Quina documentació he de presentar?
Les sol·licituds han d’estar signades pel mateix beneficiari o representant legal, i han d’anar acompanyades de la documentació necessària per acreditar la situació econòmica, familiar i social, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Existeix el tràmit abreujat per a les families que van presentar la sol·licitud a la convocatòria anterior i no han variat cap condició respecte de l’anterior convocatòria.

Observacions:
- Anunci convocatòria i barem 2022 publicat al BOPT 09/05/2022
- Bases publicades en el BOPT núm. 136 de data 13/6/2012

Des de la Regidoria de Serveis Socials es podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que es consideri oportuna i necessària.

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Serveis Socials