Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció per a la targeta autobús urbà per a persones amb discapacitat 2022

Sol·licitud de subvenció per a la targeta de transport públic municipal per a persones amb discapacitat

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 16/05/2022  fins el 16/12/2022

(Fora de termini)

La targeta per al transport públic municipal permet el desplaçament en els autobusos municipals de forma gratuïta o amb descompte.

La targeta tindrà una validesa de 4 anys

Requisits per poder sol·licitar l’ajut:

- La persona sol•licitant de la targeta ha d’estar empadronada a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud i,
- Tenir un grau de discapacitat psíquica o física acreditada d’acord amb el següent detall:

a) Tenir un grau de discapacitat física o psíquica del 65% o més.
b) Tenir un grau de discapacitat entre el 33% i el 65% i estiguin vinculades a un projecte Rehabilitador per l’Ocupació (STO) O Inserció Laboral (Servei Pre-laboral o CET), en un centre acreditat que pugui emetre l’informe o el certificat pertinent per justificar la necessitat de l’obtenció de la targeta de transport urbà.
c) Tenir reconeguda per l’INSS la percepció d’una pensió per incapacitat permanent absoluta, permanent total o gran invalidesa i presentin algun problema de mobilitat.

- La unitat de convivència de la persona sol•licitant ha d’acreditar una renda per càpita anual igual o inferior al topall màxim, d’acord amb el barem que es determini en la convocatòria corresponent (veure "Documentació i impresos").

Les sol•licituds seran signades per la persona beneficiària o per qui legalment la representi, segons correspongui i hauran d’anar acompanyades de la documentació necessària per acreditar la situació econòmica, familiar i social o l’autorització per tal de que l’Ajuntament consulti les dades.

La referència dels ingressos a computar serà la d’aquells obtinguts durant l’exercici 2020.

Quina documentació he de presentar?

Veure bases i convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 16 de desembre de 2022

Des de l’Àrea de Benestar Social -Serveis Socials es podrà demanar qualsevol altra documentació que es consideri oportuna i necessària.

Observacions:
- Convocatòria 2022 publicada al BOPT de data 13 de maig de 2022.
- Bases publicades al BOPT núm.  21 de 25.01.2013.
- Modificació puntual de les bases BOPT núm. 168 de 20.7.2013.

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

 


 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis Socials