Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Consulta d'expedients administratius

Petició de consulta d'un expedient administratiu amb caràcter d'interessat, interès legítim o investigadorCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detall del tràmit

Aquest tràmit vol facilitar al ciutadà l’accés a la consulta de la documentació d’expedients administratius. Es tracta de documentació que no és pública i, per tant, s’ha de demanar autorització per escrit. En canvi, per la consulta de documentació pública i accessible (per exemple, actes de plens) s’ha d’anar directament a l’Arxiu Administratiu.
 
La petició de consulta d’expedients administratius la pot fer tota persona física o jurídica (aquesta, a través del seu representant legal, que n’haurà d’acreditar la representació) que compleixi la condició d’interessat/ada, tingui un interès legítim o sigui investigador/a d’aquest expedient.
 
Quina documentació he de presentar?
- Sol·licitud emplenada i signada d’acord amb el model adjunt.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
- Fotocòpia dels documents que acreditin el caràcter d’interessat/ada o interès legítim o investigador/a.
Quan s’actuï amb caràcter d’interès legítim o investigador, caldrà també:
- Autorització expressa de la persona física o jurídica afectada.
- Document signat per la persona sol·licitant de ser conscient del caràcter reservat dels documents, comprometent-se a no fer-ne un mal ús.
 
Quin és el termini de presentació?
Es pot sol·licitar tot l’any.

Cal fer constar, com a mínim, les dades del titular de l’expedient, el número de llicència, l’adreça de l’expedient (obra, activitat...), l’any de sol·licitud, departament gestor de l’expedient, així com quins són els documents concrets a consultar i si se’n vol fotocòpia.
 
Normativa relacionada
- Article 105.b de la Constitució espanyola, sobre l’accés de la ciutadania als arxius administratius, exceptuant els casos que afectin la seguretat i defensa de l’Estat, la investigació de delictes i la intimitat de les persones.
- Articles 37 i 38 de la llei 30/92, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre el dret d’accés a arxius i registres.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents (DO

Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Arxiu Municipal de Reus


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat