Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


OFERTA PÚBLICA 2021

Relació de places que es convocaran per oferta pública

informatiuinformativo

Per Decret de data 12 de novembre de 2021 número2021020960 s’aprova l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2021, de conformitat amb el que diu l’article 57 i concordants del Reglament de Personal al
Servei de les Entitats Locals, donant a l’expedient la tramitació reglamentària, segons es detalla:

TAXA REPOSICIÓ
Funcionaris de carrera:
Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1. Classificació: Escala
Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica superior. Nombre de vacants: Dos. Denominació:
Tècnic/a administració especial. Torn: lliure.

Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1. Classificació: Escala
Administració General, subescala tècnica. Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a administració
general.
Torn: lliure.

Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala
Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials. Nombre de vacants: Una.
Denominació: Programador/a. Torn: lliure.

Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala
Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana. Nombre de vacants: Una.
Denominació: Sergent. Torn: promoció interna.

Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala
Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana. Nombre de vacants: Tres.
Denominació: Guàrdia. Torn lliure.

Grup, segons article 76 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala
Administració General, subescala auxiliar. Nombre de vacants: Quatre. Denominació: Auxiliar administratiu/iva.
Torn: lliure.

Grup segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre C, subgrup C2. Classificació: Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana. Nombre de vacants: Una
Denominació: Caporal/a.Torn: promoció interna.

Personal laboral fix:
Nivell titulació: Llicenciatura, Grau o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a superior. Nombre de vacants: Una.
Torn: lliure

Nivell titulació: Batxillerat, FP2, Cicles formatius de Grau superior o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a de
sisteme
s. Nombre de vacants: Dos. Torn lliure.
Nivell de titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: Conserge. Nombre de vacants: Cinc.
Torn lliure.

Nivell titulació: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, FP1 o equivalent. Denominació del lloc: Oficial
electricist
a. Nombre de vacants: Una. Torn lliure

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans