Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Parada de venda de castanyes per Tots Sants 2022

Permís de venda de castanyes a la via pública per la festa de la Castanyada

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 23/09/2022  hasta el 21/10/2022

(Fuera de plazo)

Aquest permís el pot demanar tota associació, entitat cultural, col·legi... , que vulgui instal·lar una parada de venda de castanyes.

És convenient que abans de presentar la petició els interessats s’informin de quins són els punts aprovats per l’Ajuntament per ubicar les parades (veure plànol a l’apartat impresos relacionats)

Cada associació, entitat cultural, col·legi..., només pot sol·licitar un punt de venda.

Termini per presentar sol·licituds: del 23 de setembre al 21 d’octubre, ambdós inclosos
El període de venda serà del 26 d’octubre al 1 de novembre, ambdós inclosos

Condicions de la llicència:

1. Sota els bidons, en els quals es fa el foc, s’ha de col·locar una planxa per evitar de malmetre el paviment.
2. Totes les deixalles que produeixi la parada de venda de castanyes han de dipositar-se als contenidors de recollida selectiva que correspongui (Rebuig, Orgànica, Selectiva, etc.). A més a més, no es podran dipositar les cendres calentes en cap contenidor de residus urbans ni a les papereres. Però un cop fredes, s’han de posar en bosses i dipositar al contenidor corresponent. 
3. Al finalitzar cada jornada de treball no podran quedar restes de foc encès o cendres calentes.
4. Un cop es finalitzi l’activitat, l’últim dia autoritzat, han de retirar els bidons. Així mateix, no es poden deixar restes de l’activitat a la via pública (fustes, papers, llenya, …).
5. La persona sol·licitant serà responsable dels danys i perjudicis que l’activitat produeixi a la via pública, així com dels danys produïts al mobiliari urbà.

 
Normativa relacionada
Ordenança Fiscal número 18 reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics.
 


 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Mobilitat