Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció per al foment d'activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus 2021

2021- Bases per l'atorgament de subvencions per al foment d'activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 27/05/2021  fins el 16/06/2021

(Fora de termini)

La finalitat d’aquestes subvencions és:
Millorar la cohesió social de la ciutat. Promoure l’associacionisme cultural, tradicional i festiu que potencia els serveis d’interès general.
Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació cultural,tradicional i festiva.
Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat en l’àmbit cultural,tradicional i festiu.
Possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de l’àmbit de la cultura de la ciutat.

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents que s’esfecifiquen a les bases.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de presentaran per mitjans electrònics a través de la seu electrònica municipal https://serveis.reus.cat.        

En el cas de les persones físiques també es podran presentar al registre de l’IMRC, al carrer Sant Joan número 27 de Reus, (previament ha de trucar al telèfon 977010650, per concertar cita) o per qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 16 de juny de 2021

- Bases publicades al BOPT de data 03/03/2020

- Convocatòria 2021  publicada al BOPT de data 26/05/2021

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç


 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Quina documentació he de presentar?

S’haurà de presentar la documentació detellada a l’apartat sisè de les bases.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Institut Municipal Reus Cultura (IMRC )