Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció a entitats per projectes de cooperació al desenvolupament 2021

Concessió de subvencions que atorga l'Ajuntament de Reus per a les entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 04/05/2021  fins el 14/06/2021

(Fora de termini)

Subvenció que atorga la Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Podran ser destinatàries d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que desenvolupin projectes i activitats en l`àmbit de la solidaritat i cooperarió al desenvolupament.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Bases aprovades pel Ple de data 7 d’abril de 2017 i publicades al BOPT núm. 104 de data 31 de maig de 2017.

Convocatòria 2021 publicada al BOPT de data 03/05/2021

Termini de presentació 2021

- Sol·licitud subvenció : Del 4 de maig al 14 de juny de 2021

Nota destacada

De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Justificació subvenció :

Les entitats beneficiàries disposaran d’un termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions, no obstant el termini de justificació dels projectes finalitzats a partir de l’ú de novembre serà el 15 de gener de l’any següent.

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Quina documentació he de presentar?

De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsSegueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook