Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Borsa de treball de tècnic/a mitjans/es orientadors/es per l'IMFE MAS CARANDELL

El procediment de selecció és el concurs oposició lliure.

Plazo inscripción / presentación

Del 16/02/2021  hasta el 01/03/2021

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per cobrir futurescontractacions o nomenaments de caràcter temporal com a tècnic/a mitjà/na orientador/a. L’orientador/a realitza accions orientades a facilitar la incorporació de les persones al mercat de treball.
Pot realitzar genèricament les següents funcions:
Diagnòstic, informació,orientació, motivació, assessorament i acompanyament de persones, generalment amb  dificultats d’obtenir una col·locació o de col·lectius prioritaris.
Assessora a les persones en ll’elecció de l’oferta formativa reglada i no reglada del territori.
Imparteix sessions col·lectives d’orientació.
Confecciona i elabora modalitats i estratègies d’inserció per la consecuciód’un lloc de treball estable per a les persones desocupades que vulguin treballar.
Dissenya un itinerari formatiu i laboral adequat a les persones  usuàries, i les acompanya en la presa de decisions.
Desenvolupa i afavoreix la implementació de competències vinculades a la recerca,  consecució i manteniment del lloc de treball.
Coordina i gestiona activitats formatives relacionades amb les dinàmiques de l’aula, com visites a l’entorn productiu.
Atén a persones usuàries per a la resolució de demanes tècniques en relació al seu àmbit d’actuació del seu servei.
Realitza, si s’escau, tasques de de prospecció empresarial per a la cerca de pràctiques i/o inserció laboral.
Elabora informes, justiicacions tècniques i memòries.
Utilitza eines i aplicatius de gestió segons normativa de cada projecte i procediments de qualitat establerts.
I en general, qualsevol altra relacionada amb les anteriors.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al President de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, es presentaran al Registre de l’IMFE Mas Carandell, i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al Butlletí Oicial de la Província de Tarragona (BOPT), al tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament de Reus i a la web www.mascarandell.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies. Tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i a la web www.mascarandell.cat

Presentació telematica

La presentació de forma telemàtica es farà mitjançant el tràmit de sol·licitud general. Cal aduntar el model de valoració de mèrits, degudament emplenat (veure impresos relacionats) i la documentació que s’especifica a la convocatòria.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 15 de febrer de 2021

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  


¿Qué documentación debo presentar?

Veure basesEspecificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat