Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció per a empreses i autònoms pel foment de l'ocupació

Subvenció a empreses pel foment de l’ocupació mitjançant la contractació de persones aturades

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 10/02/2021  fins el 14/06/2021

(Fora de termini)

Subvencions a empreses i autònoms pel foment de l’ocupació mitjançant la contractació de persones en situació d’atur dins el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de la ciutat de Reus per atenuar els efectes econòmics de la COVID 19.

Requisits generals
 1. Haver ampliat la seva plantilla contractant persones en situació d’atur, en el període que es concreti en els respectives convocatòries.
 2. No haver reduït el nombre de treballadors, ni haver dut a terme cap expedient de regulació d’ocupació. No tenir treballadors en ERTO, ni haver fet cap acomiadament improcedent, durant el període que es concreti en les respectives convocatòries.
 3. No incòrrer en cap de les prohibicions contingudes a l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones sol·licitants que reuneixin els requisits establets a les bases i les respectives convocatòries

Es posa a disposició de la persona interessada, previ a la presentació de la sol·licitud, el Servei de la Borsa de Treball de Mas Carandell. Podeu contactar a travès de l’adreça electrònica correu@mascarandell.cat per si necessiteu algun tipus d’aclariment.

Sol·licituds
Per poder optar a una subvenció, les persones o entitats interessades hauran de formalitzar una sol·licitud, que es presentarà de forma telemàtica al Registre General de la Corporació a través de la seu electrònica municipal reus.cat 

Es presentarà una sol·lciitud per cada treballador contractat, cada convocatòria establirà el nombre de contractacions subvencionables.

Justificació i pagament de les subvencions
En la concessió de la subvenció el beneficiari podrà rebre una bestreta d’un percentatge de la subvenció concedida. Aquest percentage es definirà en les respectives convocatòries.
Una vegada cobert el període de contracte subvencionat que es fixi a la convocatòria per tal de percebre la resta de l’import concedit, el beneficiari haurà de justificar la subvenció aportant la documentació indicada a les bases i convocatòria.

Bases i Convocatoria publicada al BOPT de data 9/02/2021

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.


Requeriments tècnics per tramitar electrònicament

Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE ELS AJUTS

Primera sessió 24  de Febrer de 2021 a les 11 hores.
Inscripcions:

https://mascarandell.cat/?q=agenda/sessio-informativa-sobre-els-ajuts-empreses-i-autonoms-pel-foment-de-locupacio


Segona sessió 24 de Març de 2021 a les 11 hores.

Inscripcions:

https://mascarandell.cat/?q=agenda/sessio-informativa-sobre-els-ajuts-empreses-i-autonoms-pel-foment-de-locupacio-0

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini de què es disposa per emetre resolució és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini establert per a la presentació de les sol·licituds de la subvenció. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Quina documentació he de presentar?

 Veure bases i convocatòria

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea d'empresa i ocupació


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook