Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

OFERTA PÚBLICA 2020

Relació de places que es convocaran per oferta públicaDetall del tràmit

 

Per Decret de data 3 de novembre de 2020 número 2020015431 s’aprova l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2020, de conformitat amb el que diu l’art. 57 i concordants del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, donant a l’expedient la tramitació reglamentària, segons es detalla:
 

1.- TAXA DE REPOSICIÓ
Funcionaris de carrera:
Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1.
Classificació: Escala Administració General, subescala Administrativa. Nombre de vacants:
una. Denominació: Administratiu/iva. Torn: Promoció interna.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1.
Classificació: Escala Administració General, subescala Tècnica, classe tècnica superior.
Nombre de vacants: Quatre. Denominació: Tècnic/a Administració General.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C2.
Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: Set.
Denominació: Auxiliar Administratiu/iva.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1.
Classificació: Escala Administració Especial subescala Tècnica, classe tècnica superior.
Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Administració Especial.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1.
Classificació: Escala Administració Especial subescala Tècnica, classe tècnica superior.
Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Superior Organització.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A2.
Classificació: Escala Administració General, subescala Tècnica, classe tècnica mitjana.
Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a mitjà.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, C, subgrup C2.
Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia
urbana. Nombre de vacants: Dos. Denominació: Guàrdia.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1.
Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia
urbana. Nombre de vacants: Tres. Denominació: Caporals. Torn: promoció interna.


Personal laboral fix:
Nivell titulació: Llicenciatura o Grau en Documentació. Denominació del lloc: Tècnic/a
superior arxiver/a. Nombre de vacants: Una.


Nivell titulació: Llicenciatura o Grau o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic superior.
Nombre de vacants: Dos.


Nivell titulació: Diplomatura, Llicenciatura, Grau o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a
Mitjà. Nombre de vacants: Una.


Nivell titulació: Diplomatura, Grau o equivalent en ciències socials i jurídiques. Denominació
del lloc: Director de Centre Cívic. Nombre de vacants: Una.


Nivell de titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: Conserge.
Nombre de vacants: Dos.


Nivell titulació: Diplomatura, grau o equivalent en Magisteri o Mestre/a en educació primària.
Denominació del lloc: Mestre. Nombre de vacants: Una.


Nivell titulació: Diplomatura, Grau o equivalent en Treball Social. Denominació del lloc:
Treballadors/es socials. Nombre de vacants: Dos.


Nivell titulació: Diplomatura, Grau o equivalent en Educació Social Denominació del lloc:
Educadors/es socials. Nombre de vacants: Tres.


Nivell titulació: Batxillerat, CFGS d’Animador sociocultural i turístic o titulació específica.
Denominació del lloc: Tècnic dinamitzador. Nombre de vacants: Una.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Accedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat