Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


OFERTA PÚBLICA 2020

Relació de places que es convocaran per oferta pública

informatiuinformatiu

 

Per Decret de data 3 de novembre de 2020 número 2020015431 s’aprova l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2020, de conformitat amb el que diu l’art. 57 i concordants del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, donant a l’expedient la tramitació reglamentària, segons es detalla:
 

1.- TAXA DE REPOSICIÓ
Funcionaris de carrera:
Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1.
Classificació: Escala Administració General, subescala Administrativa. Nombre de vacants:
una. Denominació: Administratiu/iva. Torn: Promoció interna.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1.
Classificació: Escala Administració General, subescala Tècnica, classe tècnica superior.
Nombre de vacants: Quatre. Denominació: Tècnic/a Administració General.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C2.
Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: Set.
Denominació: Auxiliar Administratiu/iva.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1.
Classificació: Escala Administració Especial subescala Tècnica, classe tècnica superior.
Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Administració Especial.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1.
Classificació: Escala Administració Especial subescala Tècnica, classe tècnica superior.
Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a Superior Organització.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A2.
Classificació: Escala Administració General, subescala Tècnica, classe tècnica mitjana.
Nombre de vacants: Una. Denominació: Tècnic/a mitjà.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, C, subgrup C2.
Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia
urbana. Nombre de vacants: Dos. Denominació: Guàrdia.


Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1.
Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia
urbana. Nombre de vacants: Tres. Denominació: Caporals. Torn: promoció interna.


Personal laboral fix:
Nivell titulació: Llicenciatura o Grau en Documentació. Denominació del lloc: Tècnic/a
superior arxiver/a. Nombre de vacants: Una.


Nivell titulació: Llicenciatura o Grau o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic superior.
Nombre de vacants: Dos.


Nivell titulació: Diplomatura, Llicenciatura, Grau o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a
Mitjà. Nombre de vacants: Una.


Nivell titulació: Diplomatura, Grau o equivalent en ciències socials i jurídiques. Denominació
del lloc: Director de Centre Cívic. Nombre de vacants: Una.


Nivell de titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: Conserge.
Nombre de vacants: Dos.


Nivell titulació: Diplomatura, grau o equivalent en Magisteri o Mestre/a en educació primària.
Denominació del lloc: Mestre. Nombre de vacants: Una.


Nivell titulació: Diplomatura, Grau o equivalent en Treball Social. Denominació del lloc:
Treballadors/es socials. Nombre de vacants: Dos.


Nivell titulació: Diplomatura, Grau o equivalent en Educació Social Denominació del lloc:
Educadors/es socials. Nombre de vacants: Tres.


Nivell titulació: Batxillerat, CFGS d’Animador sociocultural i turístic o titulació específica.
Denominació del lloc: Tècnic dinamitzador. Nombre de vacants: Una.

Departament responsable

  • Recursos Humans