Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Borsa de treball de tècnic/a d'administració de IMRC

FO-2020- Borsa de treball de tècnic d'administració de IMRC

Termini inscripció/presentació

Del 26/10/2020  fins el 02/11/2020

(Fora de termini)


Detall del tràmit

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, ambcaràcter temporal, de places de Tècnic/a d’Administració  vacants a la plantilla de personal de l’IMRC,o bé per cobrir possibles substitucions o per necessitats d’urgència.
La missió del lloc de treball és Planificar, coordinar i avaluar els programes i accions dissenyades en el marc de les competències municipals en l’àmbit d’Administració, seguint les directrius marcades i procurant l’assoliment dels objectius establerts per la Corporació i, en general, totes aquelles funcions de suport que li siguin atribuïdes.
Funcions bàsiques:
     1. Organitzar i supervisar l’activitat de la Unitat Administrativa, establint prioritats, els circuits corresponents i la correcta distribució de les càrregues de treball.
    2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar les bases de dades i documents que es requereixin.
    3. Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats gestionades des del servei.
    4. Organitzar, planificar, executar i avaluar els recursos econòmics, tècnics i humans
    5. Coordinar i redactar els plecs de contractació pública i els convenis necessaris.
    6. Altres funcions que li siguin encomanades i estiguin relacionades amb el seu lloc de treball
Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Termini de presentaci
ó: del 26/10 al 2/11 de 2020

IMPORTANT


Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a la presidència de l’Institut Municipal Reus Cultura i es presentaran al Registre de l’IMRC, a la Casa Rull (carrer de Sant Joan, núm. 27, 43201 Reus) en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província.
Sol.licitud cita prèvia per telèfon: 977010650 o enviant un correu a: imrc@reuscultura.cat

Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Quan les instàncies no siguin presentades al Registre General de l’IMRC l’aspirant haurà d’anunciar l’enviament a l’IMRC mitjançant un correu electrònic a adcio@reuscultura.cat dins del període de presentació d’instàncies.

Vigència de la borsa de treball: Aquesta borsa tindrà un vigència màxima de dos anys.

Publicació Bases BOPT de data 23/10/2020

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Institut Municipal Reus Cultura (IMRC )


Accedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat