Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció per a menjador escolar 2022/2023. Per causes sobrevingudes

Families. Subvenció per a menjador escolar curs 2022/23

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 04/07/2022  fins el 19/05/2023

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Un cop finalitzi el termini fixat a la convocatòria, no es podran rebre sol·licituds de subvencions, excepte per situacions sobrevingudes, que hauran d’ésser suficientment acreditades pels sol·licitants quan concorrin alguna de les següents situacions i tindran efectes econòmics des de la data de la seva sol·licitud:

  1. Nova matrícula
  2. Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials, amb informe previ d’aquesta atenció.
  3. Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada, i que compleixin per motiu d’aquesta causa,amb els llindars de l’apartat quart de la resolució. Aquestes sol·licituds per situacions sobrevingudes es concediran atenent els romanents que resultin de les baixes, absències, renúncies en el decurs del curs escolar.
    En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, haurà d’aportar la documentació que acrediti la situació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.


Observacions:

Convocatòria 2022 publicada al BOPT de data 23 de maig de 2022
Bases publicades en el BOPT núm. 79 de data 26 d’abril de 2016
Extracte de la convocatòria publicat al BOPT 15 de maig de 2019
Text íntegre de la convocatòria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
 

 


 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis Socials