Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció per a menjador escolar 2021/2022. Per causes sobrevingudes

Families. Subvenció per a menjador escolar curs 2021/22

informatiuinformatiu

Termini inscripció/presentació

Del 07/07/2021  fins el 31/05/2022

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Reus, sufragats amb els fons públics, es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2014 i modificades pel Ple de la Corporació del 15 d’abril del 2016 i refós en la publicació del BOPT núm.79 de data 26.4.2016, on es fixen els criteris i el procediment de concessió. Els alumnes residents a Reus amb necessitats educatives especials, tant si estan escolaritats en centres ordinaris (USEE o equivalent) o en centres d’educació especial sostinguts amb fons públics situats en el propi municipi de Reus, han de concórrer igualment a aquesta convocatòria.

Situacions sobrevingudes:
Acabat el termini de presentació de sol•licituds fixada a la convocatòria, es podran admetre sol·licituds per causes sobrevingudes.

Es consideren situacions sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert i que les unitats familiars al·legin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol•licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient quan concorrin alguna de les següents situacions:
1) Nova matrícula
2) Casos de serveis socials degudament motivats
3) Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació, i en aquest sentit, caldrà que els sol•licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.


Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol•licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol•licituds de subvenció

Observacions:

Convocatòria 2021 publicada al BOPT del 13/05/2021
Bases publicades en el BOPT núm. 79 de data 26/4/2016
Extracte de la convocatòria publicat al BOPT 15/05/2019
Text íntegre de la convocatòria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
 

 


 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis Socials


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook