Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per a menjador escolar 2020/2021. Per causes sobrevingudes

Families. Subvenció per a menjador escolar curs 2020/21

Termini inscripció/presentació

Del 01/09/2020  fins el 31/03/2021Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            Detall del tràmit

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Reus, sufragats amb els fons públics, es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2014 i modificades pel Ple de la Corporació del 15 d’abril del 2016 i refós en la publicació del BOPT núm.79 de data 26.4.2016, on es fixen els criteris i el procediment de concessió. Els alumnes residents a Reus amb necessitats educatives especials, tant si estan escolaritats en centres ordinaris (USEE o equivalent) o en centres d’educació especial sostinguts amb fons públics situats en el propi municipi de Reus, han de concórrer igualment a aquesta convocatòria.

Situaions sobrevingudes:
Acabat el termini de presentació de sol•licituds fixada a la convocatòria, es podran admetre fins el dia 31 de març , sol•licituds per causes sobrevingudes.

Es consideren situacions sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert i que les unitats familiars al•legin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol•licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient quan concorrin alguna de les següents situacions:
1) Nova matrícula
2) Casos de serveis socials degudament motivats
3) Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació, i en aquest sentit, caldrà que els sol•licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.


Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol•licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol•licituds de subvenció

Observacions:

Convocatòria 2020 publicada al BOPT del 25/06/2020
Bases publicades en el BOPT núm. 79 de data 26/4/2016
Extracte de la convocatòria publicat al BOPT 15/05/2019
Text íntegre de la convocatòria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

 Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina


 

 

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat