Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE FESTES i FESTIVALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’IMRC

FO-2020

Termini inscripció/presentació

Del 07/07/2020  fins el 16/07/2020

(Fora de termini)Detall del tràmit

Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, amb caràcter temporal, de places de tècnic/a mitjà/ana de festes i festivals vacants a la plantilla de personal de l’IMRC, o bé per cobrir possibles substitucions o per necessitats d’urgència.
La missió del lloc de treball és organitzar i preservar les festes i festivals, divulgar-les en qualsevol format o suport d’acord amb les metodologies pròpies de cada disciplina, amb la finalitat de facilitar-ne l’accés a la ciutadania i incrementar l’interès per la cultura tradicional de les festes i festivals, tot vetllant per una adequada gestió i organització d’aquestes i, en general, totes aquelles funcions desuport que li siguin atribuïdes

Funcions Bàsiques :

1. Preparar, implementar i controlar les diverses activitats festives, culturals i de lleure del municipi.
2. Preparar, implementar i controlar les diverses activitats incloses dins els festivals del municipi.
3. Fer la difusió i la promoció i col·laborar amb el món associatiu dins de l’àmbit cultural.
4. Coordinar i fer seguiment del compliment dels plecs i concursos públics, així com el seguiment i compliment de les licitacions, la redacció dels contractes i convenis necessaris dins d’aquesta àrea.
5. Altres funcions que li siguin encomanades i estiguin relacionades amb el seu lloc de treball.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria
Termini de presntació: del 7 al 16 de juliol de 2020
Sol•licituds:

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a la presidència de l’Institut Municipal Reus Cultura i es presentaran al Registre de l’IMRC, a la Casa Rull (carrer de Sant Joan, núm. 27, 43201 Reus) en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Quan les instàncies no siguin presentades al Registre General de l’IMRC l’aspirant haurà d’anunciar l’enviament a l’IMRC mitjançant un correu electrònic a adcio@reuscultura.cat dins del període de presentació d’instàncies.

Vigència de la borsa de treball: Aquesta borsa tindrà un vigència màxima de dos anys.
 
Publicació Bases BOPT de data 6 de juliol de 2020

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Institut Municipal Reus Cultura (IMRC )


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat