Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Justificació subvencions per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals 2019

Bases destinades a entitats i organitzacions esportives que facin ús de les intal·lacions esportives municipals de la ciutat de Reus

Termini inscripció/presentació

Del 06/06/2019  fins el 28/02/2020Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Justificació de la subvenció

El termini per a la presentació de la justificació és de tres mesos a comptar des de la fi nalització de l’activitat
subvencionada, si bé, a les corresponents convocatòries es podrà modificar aquest termini i comptarà amb la documentació que s’especifica a les bases.


Nota destacada respecte a les notificacions de la resolució de l’atorgament o denegació de la subvenció
De conformitat amb el previst a la LLei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i amb els articles. 4.5 i 17 del Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, la notificació de les resolucions dictades per a l’eventual concessió o denegació de les subvencions sol•licitades s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Normativa relacionada
Bases publicades al BOPT núm. 50 de 12.3.2018
Convocatòria 2019 publicada al BOPT de data 5/06/2019

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina


 Quin és el temps de tramitació?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

Sol·licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats) acompanyada de la documentació especificada.
 Impresos relacionatsTràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat