Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per a persones que concorren en una determinada situació de mobilitat (gual) 2019

Families. Subvenció per situacions de necessitat socioeconòmica a la ciutat de Reus.

Termini inscripció/presentació

Del 21/05/2019  fins el 31/10/2019

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Objecte de subvenció:

Una quantitat equivalent al 50% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres.
Una quantitat equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%

Requisits específics:

. Ostentar la titularitat o un dret real sobre un immoble a la ciutat de Reus, sense ser titular de cap més immoble destinat a ús d’habitatge. En aquest immoble s’hi haurà de residir efectivament i, en aquest sentit, estar-hi empadronat.
. Esdevenir subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a la finca o local del seu habitatge, que en cap cas podrà ser un aparcament d’utilització comunitària per a més d’una unitat familiar.
. Ser propietari d’un vehicle que figuri a la matrícula de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb el domicili del titular a la mateixa adreça del seu habitatge, o bé ser titular d’un dret d’arrendament o arrendament financer d’un vehicle (renting o leasing), en el qual consti, com a domicili del contractant, el del seu habitatge.
. Trobar-se almenys en una de les dues situacions que seguidament es determinen:
    . Tenir, el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres   definits en els punts anteriors, una edat superior als 65 anys, el dia 31 de desembre de l’anualitat anterior a la que se sol·licita la subvenció, o bé
. Tenir el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a una finca o local, o bé un dels membres de la seva unitat familiar, una discapacitat física o psíquica amb un grau reconegut igual o superior al 65 per cent.

Convocatòria 2019: Límit  d’ingressos: 12.600 x núm. de membres de la unitat familiar.

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28.3.2015.
- Convocatòria 2019 publicada al BOPT  de data
20/05/2019

Consultar l’estat de l’expedient:

Una vegada presentada la sol·licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a  https://seu.reus.cat/seu/

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina


 

                                                                    

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea de Recursos Generals i Hisenda


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat