Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Subvencions a empreses i nous emprenedors, per afavorir l'impuls i la dinamització económica 2020

Bases amb l'objectiu d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per afavorir l'impuls i la dinamització económica

Plazo inscripción / presentación

Del 13/08/2020  hasta el 02/10/2020¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i/o jurídiques amb objecte empresarial que compleixin els requisits generals i específics detallats en les bases de la convocatòria

Es plantegen les següents línies d’ajuts o subvencions:
LíNIA 1: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus
   Per a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € per la seva posada en funcionament.

LíNIA 2
: Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs.
   Per a les empreses establertes a Reus, que hagin tingut un canvi de titular, que continuIn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000,00 €.

Durant el termini de presentació:

Informació detallada a reus.cat/reactivemreus
En cas de consulta enviar correu a info.empresaiocupacio@reus.cat

Normativa relacionada

Bases publicades al BOPT núm. 76 de 20 d’abril de 2017.
Convocatòria 2020 : publicat al bopt de data 12.8.2020
Decret 2020010850

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 ¿Cuál es el tiempo de tramitación?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


¿Qué documentación debo presentar?


  Veure bases i convocatòriaEspecificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat