Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Subvencions a empreses i nous emprenedors, per afavorir l'impuls i la dinamització económica 2019

Bases amb l'objectiu d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per afavorir l'impuls i la dinamització económica

Plazo inscripción / presentación

Del 03/05/2019  hasta el 30/09/2019

(Fuera de plazo)


¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital


Detalle del trámite

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i/o jurídiques amb objecte empresarial que compleixin els requisits generals i específics detallats en les bases de la convocatòria

Es plantegen les següents línies d’ajuts o subvencions:
LíNIA 1: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus
   Per a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € per la seva posada en funcionament.

LíNIA 2
: Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs.
   Per a les empreses establertes a Reus, que hagin tingut un canvi de titular, que continuIn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000,00 €.

LíNIA 3: Foment de la millora de les intal.lacions d’empreses i/o negocis ja existents a Reus.
   Per a les s empreses establertes a Reus, que no siguin de recent creació i que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 €, en reformar i/o modernitzar el seu negoci ubicat a Reus.


Termini de presentació: del 3 de maig a 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.


Es posa a disposició de la persona sol·licitant, previ a la presentació de la sol·licitud , el servei d’assessorament de TECNOREDESSA  que ofereix assessorament del tràmit i documentació a presentar  i amb el qual es podrà establir cità prèvia a través del telèfon 977 300 304


Normativa relacionada

Bases publicades al BOPT núm. 76 de 20 d’abril de 2017.
Convocatòria 2019 publicada al BOPT de 2 de maig de 2019

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 ¿Cuál es el tiempo de tramitación?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


¿Qué documentación debo presentar?

Sol•licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats) acompanyada de la documentació especificada.
 Impresos relacionados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat