Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció escoles bressol municipal curs 2019-2020

2019- Bases per l'atorgament de subvencions per al foment de l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en les escoles bressol municipals, per al curs escolar 2019-20

Termini inscripció/presentació

Del 09/12/2019  fins el 03/01/2020

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina Municipal d'Escolarització -OME- (Cr. Rosselló, 2-8 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Les bases per a la concessió de subvencions per al foment de l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en els serveis educatius de titularitat municipal de primera infància i família (escoles bressol) a la ciutat de Reus, tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus pel curs 2019-2020.

Termini de presentació de sol•licituds
El termini ordinari per presentar les sol•licituds de subvencions per als infants matriculats des de l’inici del curs escolar serà des del dia 17 de juny fins el 13 de setembre, ambdós inclosos.

Amb caràcter extraordinari  i exclusivament per a aquells alumnes de nova incorporació que es matriculin amb posterioritat a aquesta data i que, per tant, no hagin pogut efectuar sol•licitud durant el termini ordinari previst en l’apartat anterior, podran presentar sol•licituds de subvenció en un segon termini que serà des del dia 9 de desembre de 2019 fins el dia 3 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Quina documentació he de presentar ?
1.- Sol•licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats)
2.- Documentació adjunta especificada en la base cinquena, apartat 3 i en la propia sol.licitud.

Quin és el temps de tramitació ?
Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions:
 
Les unitats familiars que tenen al seu càrrec un infant de 0 a 3 anys matriculat a una escola bressol municipal i que compleixin els requisits fixats a les bases.

La mera presentació d’una sol•licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

- Bases convocatòria publicades al BOPT núm. 167 de 21 de juliol de 2014

-Convocatòria 2019 publicada al BOPT  de data 29 de març de 2019.

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

S’haurà de presentar la documentació detellada a l’apartat sisè de les bases.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat