Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per al foment d'activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus 2019

2019- Bases per l'atorgament de subvencions per al foment d'activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus

Termini inscripció/presentació

Del 01/04/2019  fins el 23/04/2019

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones jurídiques que compleixin els requisits següents:
- Han d’estar inscrites en qualsevol d’aquests registres, indistintament:

  • Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.
  • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

- No ser deutor/a per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals i tenir la seu en el terme municipal de Reus.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 23 d’abril de 2019

Justificació de la subvenció

 Les entitats beneficiàries disposaran d’un termini fins al 15 de desembre de l’any en curs per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions, no obstant el termini de justificació dels projectes fi nalitzats a partir de l’ú de novembre serà el 15 de gener de l’any següent.

Us informem que podeu presentar la sol·licitud personalment a les oficines de l’IMRC del carrer Sant Joan, 27 de Reus, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i dilluns i dijous de 16:00 a 18:30.

- Bases publicades al BOPT núm. 71 de data 26 de març de 2014.

- Convocatòria 2019 publicada al BOPT 2019 -02944 data 29/03/2019

Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

S’haurà de presentar la documentació detellada a l’apartat sisè de les bases.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat