Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


LLicència ús privatiu del domini públic de l'hort urbà municipal de la finca Raval Sol i Vista n 37

Sol·licitud de llicència

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 22/12/2021  hasta el 14/01/2022

(Fuera de plazo)

Regular el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic atorgades per l’ajuntament de Reus, sobre les parcel•les dels horts ubicats en terrenys de titularitat municipal, així com la selecció dels titulars i drets i obligacions a complir pels titulars.

Els horts es destinaran exclusivament al conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Resta exclòs expressament el seu ús per jardineria i plantes ornamentals.
Les llicències atorgades tindran la consideració de llicència per a l’ús privatiu del domini públic

Requisits per poder sol·licitar l’ajut:
    1. Ser persona física.
    2. Tenir complerts divuit anys.
    3. Estar empadronat al municipi de Reus amb una antiguitat mínima de dos anys ininterromputs, en el moment de formular la sol•licitud de llicència.
    4. No disposar de cap títol sobre cap altre terreny de conreu a la comarca del Baix Camp i les comarques limítrofs   amb aquesta.
    5. No haver-se adjudicat anteriorment una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.
    6. Qualsevol altre requisit que es pugui preveure en els respectius procediments de concessió de llicències.

Criteris de Selecció : Es valorarà la proximitat als horts. Veure bases.

Només es podrà presentar una sol•licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que  convisquin en un mateix domicili.


Observacions:
- La convocatòria i els criteris de seleció s’han publicat al BOPT de data 21 de desembre de 2021

Veure més:

Reglament d’ús a impresos relacionats

 

¿Qué documentación debo presentar?

-Sol•licitud normalitzada signada per la persona sol•licitant

En cas de no autoritzar la consulta
-DNI, NIE o passaport de la persona sol•licitant.
-Acreditació dels ingressos obtinguts per la persona sol•licitant mitjançant la presentació de la declaració de la renda de 2020Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Regidoria de Salut i ciutadania