Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

REUSSONA Concurs de música per a joves 2018

XX Edició del concurs de música jove

Termini inscripció/presentació

Del 29/03/2018  fins el 15/04/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

- Anunci convocatòria 2018 en el BOPT núm 62 de data 28 DE MARÇ DE 2018.

- Bases publicades en el BOPT núm. 79 de 26.4.2016, modificades i publicades al BOPT núm. 144 de 26.7.2017

  1. S’haurà de facilitar una URL on poder escoltar i descarregar 4 temes originals, que no podran haver-se presentat en cap altra edició anterior i aquesta informació s’haurà de complementar amb un dossier sobre el grup que inclogui les dades dels components, l’acreditació de l’edat mitjançant el DNI, una breu història de la banda, adreça, adreça electrònica, telèfon de contacte i una fotografia recent.
  2. No es podran presentar grups amb contracte discogràfic vigent ni aquelles formacions que hagin obtingut el primer premi en edicions anteriors.

Presentació dels treballs i terminis
La URL on poder escoltar i descarregar els 4 temes originals i el dossier annex han d’ésser presentats presencialment o per correu postal dins el termini assenyalat en la convocatòria, a la Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través d’un formulari al web joventut.reus.cat, en un sobre tancat, indicant en el sobre el nom del grup i dins amb el següent contingut:

 - Butlleta d’inscripció que inclou, una declaració de coneixement i acceptació de les bases i una declaració jurada conforme el grup no disposa de contracte discogràfic vigent.
- Una declaració jurada conforme el grup no incorre en cap dels supòsits de prohibició d’obtenció de la condició de beneficiari que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració es presentarà posteriorment, en cas de resultar seleccionats.
Tots aquells treballs que arribin amb posterioritat a la data i hora previstes en el termini de presentació, no podran concórrer als premis.

El termini finalitza el dia 15 d’abril del 2018Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Cultura


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat